Dailės (meno terapijos) studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37065520555
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Menas laikomas viena iš seniausių komunikacijos priemonių. Vaikui(paaugliui) gebant stebėti, išgyventi, suvokti meno kūrinius, tenkinamas jo sąmoningumas, žingeidumas, išplečiamos pasaulio suvokimo ribos, ugdoma harmoninga asmenybė , galinti realizuoti savo kūrybinius polinkius, įvairiausiomis formomis.(meninė  veikla derinama su žaidimais). Kūrybiškumas, aktyvumas, individualumo  paieškos- kūrybinio užsiėmimo esmė, kur tradicinėmis(popierius, akvarelė, guašas,kreidelės, pieštukai ir kt.) ir netradicinėmis(eko atliekos, gamtinė medžiaga) dailės priemonėmis vaikas gali per kūrybą pažinti- atrasti save kaip kūrėją.

Stebint šių dienų aktualijas(socialinė, emocinė, psichologinė vaikų atskirtis) dalis dailės užsiėmimų vyktų kaip dailės terapijos užsiėmimai, o dailės studijos veikloje pirmenybė būtų teikiama vaiko individualumui bei saviraiškos laisvai formai, kur dailė taikoma kaip pirminis komunikacijos būdas. Dailės terapinis procesas pagrįstas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai būdami pasąmoningos kilmės, gali būti greičiau išreikšti vaizdiniais, nei žodžiais. Kai vaikas išreiškia savo vidinį patyrimą vaizduodamas (piešdamas, vaidindamas ir kt.), jis labai dažnai įgyja ir sugebėjimą apibūdinti tai žodžiais, o tai leidžia brandžiau suvokti problemą, ją priimti ir konstruktyviai spręsti.

Piešinys tampa kaip asmens vidinio pasaulio dokumentas, kuris, laikui bėgant gali keistis, jį galime stebėti. Ankstyvojo amžiaus vaikams dailės užsiėmimai tai, kaip gausios jutiminės patirties laukas, smulkiosios ir stambiosios motorikos lavinimas, verbalinės raiškos skatinimas, o vyresniems vaikams- vidinio pasaulio, emocijų raiška.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Be mokytojo vertinimo didelę reikšmę turi pačių mokinių  įsivertinimas. Vyksta atskirų veiklos etapų aptarimas, refleksija. Dalyviai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, parodose, Vilniaus m. ir respublikiniuose, tarptautiniuose piešinių konkursuose, įvairiuose Atviro jaunimo centro „Mes“ projektuose, kūrybinėse vasaros stovyklose.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus dailės akademijos baklauras(dailės pedagogika)

Menininkų asociacijos „Tiltas“narė.

Tarptautinių tapybos plenerų ir parodų dalyvė.

Dailės užsiėmimų vadovė JC „Babilonas“-2 m

  1. mokytojos patirtis LASUC 18 m.
  2. studijos JC „Mes“ vadovė-3m.
  3. vaikų ir jaunimo stovyklų organizatorė, vadovė.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, jaunimo pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus dailės akademijos baklauras(dailės pedagogika)

Menininkų asociacijos „Tiltas“narė.

Tarptautinių tapybos plenerų ir parodų dalyvė.

Dailės užsiėmimų vadovė JC „Babilonas“-2 m

  1. mokytojos patirtis LASUC 18 m.
  2. studijos JC „Mes“ vadovė-3m.
  3. vaikų ir jaunimo stovyklų organizatorė, vadovė.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, jaunimo pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo.


Lankančiųjų amžius: 9–19 m.
Viso vietų: 15