dailės-keramikos studija "Menukų kraitelis"


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052457441
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Per savaitę vyks dvi pamokos: viena pamoka – piešimo, kita – keramikos. Šių pamokų metu siekiama individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą. Šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės. Kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat meninės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai.


Lankančiųjų amžius: 4–10 m.