Dailės - keramikos būrelis „Kūrybos magija“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Kita
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Per savaitę vyks dvi pamokos: viena pamoka – piešimo, kita – keramikos. Šių pamokų metu siekiama individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, individualią gabumų raidą. Šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės. Kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat meninės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pamokų metu bus taikomas formuojamasis vertinimas, kai kiekvieną pamoką bendrausiu su mokiniu individualiai, mokysiu per asmeninę patirtį, stebėsiu jų gebėjimus bei pastangas atlikti užduotis pagal pateiktą temą, skatinsiu mokytis iš bendraamžių. Norint pastiprinti, mokinius skatinsiu žodiniu būdu: „Tau puikiai sekasi“, „Atidžiau dirbk, tau pavyks“, „Gerai padirbėjai“, „Stenkis, žinau, gali geriau“. Organizuosiu darbą grupėse, kai dalyvausime projektinėje, kolektyvinėje veikloje. Savo darbą grįsiu atvirumo, pagarbos kitiems vertybėmis. Sieksiu, kad jaunimas bendrautų tarpusavyje.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461