Dailės ir dizaino studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37068544154
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Būrelio veikla yra neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo, kurį vykdo klubas ,,Liepsnelė“ sudėtinė dalis.

Ugdymo paskirtis nukreipta į kūrybingos, įvairiapusės, harmoningos asmenybės formavimą. Jauno žmogaus integravimu į pilietinę visuomenę. Praktinių ir teorinių užsiėmimų metu suteikiamos žinios būtinos kiekvienam kultūringam žmogui. Formuojamas gebėjimas perteikti savo individualumo sampratą. Įgyjami nauji įgūdžiai ir kompetencijos dailės srityje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pokalbiai, apklausos, aptarimai, konkursai, parodos


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 16