Dailės būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 868517844
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagrindinis tikslas – vaikų ir jaunimo estetinis auklėjimas , skatinantis domėtis menu, kūrybinio sąmoningumo ugdymas ir lavinimas , supažindinimas su meno kryptimis, meno istorija ir dailininkų kūryba. Kadangi moksleivių meninio išprusimo ir pasirengimo lygis yra skirtingas , pradinėje stadijoje užsiėmimų metu numatytas individualus darbas su kiekvienu atskirai ar apjungiant į atskiras grupes pagal pasirengimo lygį , parenkant ir paskirstant užduotis pagal kiekvieno sugebėjimus. Vėliau , pasiekus bendrą ugdymo lygį , užduotys gali būti skiriamos vienodo sudėtingumo visiems būrelio nariams.

    


Lankančiųjų amžius: 7–28 m.
Viso vietų: 12