Dailės būrelis


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 868658086
Kaina: 11.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagrindinis programos tikslas – vaikų ir jaunimo estetinio suvokimo ugdymas, lavinimas. Užsiėmimo metu vaikai mokomi matyti / pajusti grožį aplinkoje pritaikant fizikines savybes, panaudoti plastinę kalbą mene, supažindinami su meno istorijos pagrindais. Siekiama išugdyti tolerantiškumą, tautiškumą, kultūros bei papročių gerbimą.

Pagrindinės priemonės tikslo siekimui: dailės darbų atlikimas įvairiomis meno išraiškos priemonėmis, parodų lankymas ir aptarimas, dalyvavimas parodose ir įvairiose konkursuose, apsilankymas bibliotekose, bibliotekų fonduose.

Numatomos veiklos: tapyba, skulptūra, piešimas, aplikacija, lankstymas, grafika, kompozicija, meno istorija, parodų lankymas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Organizuojamas vaikų rezultatų aptarimas, dalyvaujama įvairiuose parodose, konkursuose. Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius


Mokytojų kvalifikacija

Šiuo metu studijuoja Vilniaus dailės akademijoje, 4 kurse.


Mokytojų kvalifikacija

Šiuo metu studijuoja Vilniaus dailės akademijoje, 4 kurse.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 12