Dailės būrelio ,,Saulutė“ programa paaugliams ir jaunimui.


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052728791
Kaina: 10.14 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.14 € mėnesiui
Programa neakredituota

Dailės būrelis „Saulutė“ skirtas meniniam vidutinio ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, atskleidžiant kiekvieno vaiko individualumą, meninius ir kūrybinius gebėjimus. Lankantys būrelį mokiniai susipažins su įvairiomis dailės technikomis, eksperimentuos ir improvizuos, galės praktiškai išmėginti įvairias tradicines ir šiuolaikines dailės raiškos priemones. Dailės užsiėmimų metu vaikai dirbs su guašu, akrilu, akvarele, tušu, kreidelėmis, pastele, pieštukais, mokysis įvairių dailės technikų – monotipijos, gratažo, koliažo ir kt. Kurdami vaikai patirs teigiamų emocijų, lavinsis kūrybinį mąstymą, mokysis išreikšti savo mintis, vertinti ir įsivertinti. Savo darbus vaikai eksponuos parodose, dalyvaus įvairiuose konkursuose ir kituose renginiuose. Dailės būrelis “Saulutė” - tai pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, estetinio skonio, dailės raiškos, kūrybinio mąstymo ir vaizduotės ugdymo priemonė.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kūrybinio proceso metu vyksta bendravimas su mokytoja, kuri stebi, konsultuoja, pagiria, padeda vaikams įsivertinti ir įvertinti kitų darbus. Į svarstymus aktyviai įsijungia visi būrelio nariai. Užbaigti darbai pristatomi visuomenei. Vaikai patys sprendžia kokius darbelius eksponuoti parodose, kurios organizuojamos klubo „Menininkų dirbtuvėse“, dailės kūrinių galerijoje, vaikų bibliotekoje ,,Saulutė“, Žirmūnų seniūnijoje, BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ patalpose. Parodos nuolat atnaujinamos. Daromos piešinių nuotraukos, kurios talpinamos klubo svetainėje www.zirmunuklubas.lt ir Facebooke „Žirmūnų klubas“. Taip pat dalyvaujame miesto ir respublikiniuose piešinių konkursuose. Vaikai laukia, kada darbelius po parodų galės parsinešti namo, džiaugiasi savo pasiekimais, nominacijomis ir apdovanojimais.


Mokytojų kvalifikacija

Natalija Kriščiūnienė 1985 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, dailės pedagogikos specialybę. Turi daugiau nei 20 metų pedagoginio darbo stažą formaliame ir neformaliame dailės ugdyme su įvairaus amžiaus vaikais. N.Kriščiūnienė yra dailės mokytoja metodininkė. Laisvalaikiu tapo, dalyvauja pleneruose, dailės parodose. Surengė dešimt personalinių tapybos darbų parodų. N.Kriščiūnienė yra Vilniaus menininkų klubo ,,Plekšnė“ narė, turi Lietuvos meno kūrėjo statusą.


Mokytojų kvalifikacija

Natalija Kriščiūnienė 1985 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, dailės pedagogikos specialybę. Turi daugiau nei 20 metų pedagoginio darbo stažą formaliame ir neformaliame dailės ugdyme su įvairaus amžiaus vaikais. N.Kriščiūnienė yra dailės mokytoja metodininkė. Laisvalaikiu tapo, dalyvauja pleneruose, dailės parodose. Surengė dešimt personalinių tapybos darbų parodų. N.Kriščiūnienė yra Vilniaus menininkų klubo ,,Plekšnė“ narė, turi Lietuvos meno kūrėjo statusą.


Lankančiųjų amžius: 12–17 m.

Į grupę gali būti priimami vaikai ir su fizine ar lengva protine negalia.