Dailės būrelio programa.


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052728791
Kaina: 10.14 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Dailės būrelis skirtas meniniam vaikų ugdymui, atskleidžiant kiekvieno vaiko individualumą, meninius ir kūrybinius gebėjimus. Lankantys būrelį mokiniai susipažins su įvairiomis dailės technikomis, eksperimentuos ir improvizuos, galės praktiškai išmėginti įvairias tradicines ir šiuolaikines dailės raiškos priemones. Dailės užsiėmimų metu vaikai dirbs su guašu, akrilu, akvarele, tušu, kreidelėmis, pastele, pieštukais, mokysis įvairių dailės technikų – monotipijos, gratažo, koliažo ir kt. Kurdami vaikai patirs teigiamų emocijų, lavins kūrybinį mąstymą, mokysis išreikšti savo mintis, vertinti ir įsivertinti. Savo darbus vaikai eksponuos parodose, dalyvaus įvairiuose konkursuose ir kituose renginiuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

    Kūrybinio proceso metu vyksta bendravimas su mokytoja, kuri stebi, konsultuoja, pagiria, padeda vaikams įsivertinti ir įvertinti kitų darbus. Į svarstymus aktyviai įsijungia visi būrelio nariai. Užbaigti darbeliai pristatomi visuomenei. Vaikai patys sprendžia kokius darbelius eksponuoti parodose, kurios rengiamos dailės studijoje „Menininkų dirbtuvės“, bei klubo dailės kūrinių galerijoje. Daromos piešinių nuotraukos, kurios talpinamos klubo svetainėje www.zirmunuklubas.lt ir Facebooke „Žirmūnų klubas“. Vaikai laukia, kada darbelius po parodų galės parsinešti namo, džiaugiasi savo pasiekimais, nominacijomis ir apdovanojimais.


Mokytojų kvalifikacija

Natalija Kriščiūnienė 1985 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, dailės pedagogikos specialybę. Turi daugiau nei 20 metų pedagoginio darbo stažą formaliame ir neformaliame dailės ugdyme su įvairaus amžiaus vaikais. N.Kriščiūnienė yra dailės mokytoja metodininkė.  Laisvalaikiu tapo, dalyvauja pleneruose, dailės parodose. Surengė dešimt personalinių tapybos darbų parodų. N.Kriščiūnienė yra Vilniaus menininkų klubo ,,Plekšnė“  narė, turi Lietuvos meno kūrėjo statusą.


Mokytojų kvalifikacija

Natalija Kriščiūnienė 1985 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, dailės pedagogikos specialybę. Turi daugiau nei 20 metų pedagoginio darbo stažą formaliame ir neformaliame dailės ugdyme su įvairaus amžiaus vaikais. N.Kriščiūnienė yra dailės mokytoja metodininkė.  Laisvalaikiu tapo, dalyvauja pleneruose, dailės parodose. Surengė dešimt personalinių tapybos darbų parodų. N.Kriščiūnienė yra Vilniaus menininkų klubo ,,Plekšnė“  narė, turi Lietuvos meno kūrėjo statusą.


Lankančiųjų amžius: 7–16 m.
Viso vietų: 12

Į grupę priimami ir vaikai su fizine ar lengva protine negalia.