Dailės būrelio programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Programa neakredituota

Kūrybinėje erdvėje mokiniai, atsižvelgiant į jų amžių ir suvokimą, yra supažindinami su pagrindiniais dailės kalbos elementais, sąvokomis, technikomis bei dailės istorija per individualią ir kolektyvinę kūrybą. Mažesnieji žaidimo forma atranda dailės technikų įvairovę, vyresnieji įgauna gilesnių profesinių žinių ir įgūdžių. Glaustas būrelyje aptariamų sąvokų ir temų planas: • Pagrindinės meninės išraiškos priemonės: linija, spalva, forma; • Dailės technikos: akvarelė, guašas, aliejinės kreidelės, monotipija, grotažas, frotas, dekoliažas, papjė mašė, piešimo technikos, konstravimo technikos, origami, mišrios technikos; • Kompozicijos pagrindai: statika, dinamika, abstrakti kompozicija, siužetinė kompozicija • Meno rūšys: tapyba, grafika, skulptūra; • Meno stiliai: senovės Egiptas, senovės Graikija, senovės Roma, gotika, Renesansas, barokas, klasicizmas, impresionizmas, modernus menas; • Ekskursijos. Užd Būrelyje siekiu: • Lavinti mokinių kūrybingumą, fantaziją, savarankišką mąstymą, originalią meninę saviraišką; • Ugdyti gebėjimą stebėti, analizuoti, suprasti, apibūdinti, išreikšti meno kalba vidinį ir aplinkinį pasaulius, tai taikyti individualioje kūryboje bei bendruose kolektyviniuose darbuose, meno projektuose; • Meno teorijos ir istorijos, integralias žinias mokiniams padėti įsisavinti per asmeninius vidinius pojūčius, palyginimą, analizavimą, individualią kūrybą; • Skatinti kūrybinį iniciatyvumą ieškant naujų tarpdalykinių sąsajų, kūrybos erdvių, naujų technologijų, šiuolaikinių medžiagų pritaikymo; • Ugdyti mokinių meninę, komunikacinę, sociokultūrinę, asmeninę, dalykinę, pažinimo kompetencijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Darbų aptarimai grupėje, žodinis skatinimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, parodose.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas: 1984–1990 m. Vilniaus dailės akademija, dailininko tapytojo kvalifikacija 1997–1998 m. VDA išeitas pedagogikos, psichologijos kursas, įgyta dailininko pedagogo kvalifikacija 2009 m. suteikta dailės mokyklos mokytojo metodininko kvalifikacija Patirtis ir kvalifikacija: 1989–1990 m. Varėnos vaikų muzikos mokykla, dailės mokytoja 1990–1996 m. Paminklų restauravimo projektavimo institutas, menotyrininkė 1996–1997 m. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, vyr. laborantė 1996–1997 m. Vilniaus 58-oji vidurinė mokykla, dailės mokytoja 1997–2004 m. Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, piešimo būrelio vadovė 1999–2010 m. Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, vyr. dailininkė 1998 m. iki dabar Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla, dailės mokytoja 2012 m. iki dabar Lietuvos neformaliojo švietimo centras, metodininkė Kompetencijos: Kūrybingumo, kultūrinė, komunikacinė, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos, organizuoti mokymąsi individualiai ir grupėje, nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas: 1984–1990 m. Vilniaus dailės akademija, dailininko tapytojo kvalifikacija 1997–1998 m. VDA išeitas pedagogikos, psichologijos kursas, įgyta dailininko pedagogo kvalifikacija 2009 m. suteikta dailės mokyklos mokytojo metodininko kvalifikacija Patirtis ir kvalifikacija: 1989–1990 m. Varėnos vaikų muzikos mokykla, dailės mokytoja 1990–1996 m. Paminklų restauravimo projektavimo institutas, menotyrininkė 1996–1997 m. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, vyr. laborantė 1996–1997 m. Vilniaus 58-oji vidurinė mokykla, dailės mokytoja 1997–2004 m. Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, piešimo būrelio vadovė 1999–2010 m. Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, vyr. dailininkė 1998 m. iki dabar Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla, dailės mokytoja 2012 m. iki dabar Lietuvos neformaliojo švietimo centras, metodininkė Kompetencijos: Kūrybingumo, kultūrinė, komunikacinė, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos, organizuoti mokymąsi individualiai ir grupėje, nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Programos užduotys taikomos atsižvelgiant individulaiai į amžių, polinkius, gebėjimus.