Dailė ir keramika


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 8 5 2673692
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 4.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Ši programa apima pirmuosius septynerius vaiko gyvenimo metus ir pradinio mokyklinio ugdymo periodą, kai vaikui siekiama užtikrinti palankią ugdymosi aplinką ir lavinti įgūdžius sklandžiam perėjimui į kitus švietimo  ugdymo lygmenis. Šia programa siekiama padėti tenkinti vaiko prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius bei pažintinius poreikius. Menininio ikimokylinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programa teikiama vaikui kol jis bus pradėtas ugdyti pagal vyresnio mokyklinio ugdymo programą. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programa pritaikyta atsižvelgiant į regiono ypatumus, kintančios visuomenės poreikius bei pageidavimus.  Konkretūs programos tikslai, uždaviniai keliami ir ugdymo turinys formuojamas atsižvelgiant į lankančių vaikų individualius ugdymosi poreikius ir tėvų lūkesčius. 


Lankančiųjų amžius: 2–6 m.
Viso vietų: 36