Dailė


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 8 61292900
Programa akredituota

Dailės programa siekiama ugdyti dvasines, kūrybines ir fizines mokinių išgales, tobulinti mokykloje įgytus įgūdžius, plėsti tradicinio ir šiuolaikinio meno pažinimo ribas ir savo asmeninius gebėjimus


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Tam kad vaikai pamatytų savo pažangą, vyksta darbų peržiūros, aptarimai, diskusijos, motyvacijos kėlimui skatinu dalyvauti konkursuose, parodose, vaikų sukurtus darbus eksponuojame Pilaitės bendruomenės centre.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis VPU, 25metai, dailės mokytoja metodininkė


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis VPU, 25metai, dailės mokytoja metodininkė


Lektorius: Alytė Mieliūnienė
Lankančiųjų amžius: 7–15 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461