Chorinis dainavimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +370 612 29 419
El. pastas: info@azuoliukas.lt
Programa akredituota

Programos metu bus siekiama supažindinti vaikus su muzika, dainavimu solo, ansamblyje ir chore. Užsiėmimų paskirtis: mokyti  teisingai ir taisyklingai dainuoti, ugdyti meninę kūrinių nuovoką ir analizę, bendrauti, ugdyti estetinę nuovoką, kūrybinę iniciatyvą, bendravimo kultūrą, muzikalumą, artistiškumą, skatinti dalyvavimą kūrybinėje veikloje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Žodinis skatinimas, dalyvavimas renginiuose, koncertuose, konkursuose ir festivaliuose.


Mokytojų kvalifikacija

    Muzikos mokytojai, turintys patirties mokant vaikus muzikos ir dainavimo.


Mokytojų kvalifikacija

    Muzikos mokytojai, turintys patirties mokant vaikus muzikos ir dainavimo.


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461