Chorinis dainavimas


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37061229419
El. pastas: info@azuoliukas.lt
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos metu bus siekiama supažindinti vaikus su muzika, dainavimu solo, ansamblyje ir chore. Užsiėmimų paskirtis: mokyti teisingai ir taisyklingai dainuoti, ugdyti meninę kūrinių nuovoką ir analizę, bendrauti, ugdyti estetinę nuovoką, kūrybinę iniciatyvą, bendravimo kultūrą, muzikalumą, artistiškumą, skatinti dalyvavimą kūrybinėje veikloje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Žodinis skatinimas, dalyvavimas renginiuose, koncertuose, konkursuose ir festivaliuose.


Mokytojų kvalifikacija

Muzikos mokytoja, patirtis mokant vaikus muzikos ir dainavimo.


Mokytojų kvalifikacija

Muzikos mokytoja, patirtis mokant vaikus muzikos ir dainavimo.


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.
Viso vietų: 40