Choreografijos ugdymo programa. Mokykla „Nuotaika"


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: (8 5) 2569100
Kaina: 5.79 € mėnesiui
Programa neakredituota

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro struktūrinį padalinį – choreografijos mokyklą „Nuotaika” įkūrė ir iki šiol jai vadovauja baletmeisterė Olga Tamašauskienė. Moksleiviai nuolatiniai respublikinių dainų švenčių, festivalių „Džiaukimės drauge“, konkursų Maskvoje, Sankt Peterburge, Tulūzoje, Rygoje, Jūrmaloje, Venecijoje dalyviai ir laureatai.

Choreografijos mokyklos „Nuotaika“ moksleiviai toliau studijuoja aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, šoka profesionaliuose kolektyvuose, teatruose.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

.


Mokytojų kvalifikacija

.


Mokytojų kvalifikacija

.


Lankančiųjų amžius: 7–19 m.