Choreografijos studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: (8-5) 2670173
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Choreografijos studijoje  vaikai mokomi šokio meno.

  1. Supažindinami su klasikinio šokio pagrindais: taisyklinga kūno laikysena, rankų ir kojų pozicijomis.
  2. Parenkamas ištisas kompleksas pratimų kūno lankstumui lavinti, atsižvelgiant  į vaikų amžių.
  3. Kuriamos šokių kompozicijos muzikalumui bei ritmikai lavinti, palaipsniui pereinant prie sudėtingesnių džiazinių ar kitų šiuolaikinės muzikos ritmų.
  4. Koncertinės šokių programos ruošimas, muzikos šokio numeriui parinkimas, kostiumų dizainas. Dalyvavimas kultūriniuose  renginiuose.

Užsiėmimuose ugdomi vaikų choreografiniai gebėjimai  (ritmo pajautimas, kūno laikysena, lankstumas). Scenos judesys padeda vaikui geriau pažinti ir išreikšti save, lavina kūrybines galias, padeda ugdyti ir atsiskleisti gabumus, turtina emocinę patirtį, turi lemiamos įtakos intelekto raidai, sustiprina teigiamą savęs vertinimą, laisvą kalbėjimą geriau suvokiant savo išgyvenimus, svajones ir nuotaikas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai vertinami neformaliai. Vertinimas vyksta dvejopai: 1) Kasdienėje veikloje (repeticijų metu, aptarimuose ir grįžtamojo ryšio metu). Vertinama neformaliuose pokalbiuose, taikoma pozityvi analizė, formuluojami siektini uždaviniai, skatinama dalykinė konkurencija, bendradarbiavimas bei kryptingas tikslo siekimas. Taikomas anketavimas, gabumų ir įgūdžių testai, periodiškai vyksta veiklos vertinimo susirinkimai, kur vaikai r jų tėvai gali teikti įvairius pasiūlymus. 2) Koncertų ir kitų pasirodymų metu. Dalyvavimas bendruomeniniuose renginiuose bei įvairiuose vaikų koncertuose bei konkursuose padeda motyvuoti studijos dalyvius, siekti pažangos, aktyviai dalyvauti studijos gyvenime.


Mokytojų kvalifikacija

Studijai vadovauja Nijolė Kuklytė. Choreografas – pedagogas turintis 35 m. pedagoginį stažą, kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje (Vokietija, Austrija, Šveicarija).


Mokytojų kvalifikacija

Studijai vadovauja Nijolė Kuklytė. Choreografas – pedagogas turintis 35 m. pedagoginį stažą, kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje (Vokietija, Austrija, Šveicarija).


Lektorius: Nijolė Kuklytė
Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 30

3 grupės po 10 vaikų