Chemijos būrelis


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita, Gamta, ekologija
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos pagrindas – gilesnis mokinių supažindinimas su chemijos mokslo pasauliu, su mokslo raidos istorija ir šiuolaikine visatos samprata. Įpatingas dėmesys skiriamas saugiems praktiniams, eksperimentiniams darbams, kurių metu vaizdžiai ir patraukliai suvokiami fiziniai ir cheminiai reiškiniai, medžiagų kitimai, jų įvairovė ir dėsningumai. Mokiniai atliks mokslinius tyriamuosius darbus, kuriuos pristatys konkursuose, konferencijose, dalyvaus olimpiadose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Organizuotose parodose, konkursuose, viktorinose, būrelio nariai skatinami pagyrimo ir laureato raštais, nominacijomis, apdovanojami I-III vietų laimėtojai, organizuojamos ekskursijos, viešinama žiniasklaidoje.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja-metodininkė, 41 m. darbo patirtis


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja-metodininkė, 41 m. darbo patirtis


Lankančiųjų amžius: 17–19 m.
Viso vietų: 12