Breiko studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Breiko šokio stilius skirtas vaikams, kurie nori tobulėti fiziškai, ugdyti fizinę jėgą, kūno lankstumą,lavinti  ritmo pojūtį, kūrybiškumą. Šis šokio stilius glaudžiai susijęs su improvizacija, tad mokinys gabės savo kūrybines mintis išreikšti per judesio prizmę. Šio šokio stiliaus judesiai yra glaudžiai susiję su kovos menų, gimnastikos ir kitų šokio stilių judesiais, tad mokinys susipažins su įvairiomis šokio technikomis bei judesiais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai skatinami pasirodyti koncertuose, uždaruose ir miesto renginiuose,  šokių festivaliuose ir konkursuose, kurių metu mokiniai parodo, ką jie išmoko, sukūrė. Tokiu būdu skatinama mokinių motyvacija. Mokiniai įsivertina save žodžiu, mokytojas žymisi ugdytinių pasiekimus, pastebėjimus, bendrauja su vaiko tėvais.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis. Lietuvos edukologijos universitetas, Meninis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija, darbo stažas neformaliojo ugdymo įstaigoje – 3 metai.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis. Lietuvos edukologijos universitetas, Meninis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija, darbo stažas neformaliojo ugdymo įstaigoje – 3 metai.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 80

Tinkama apranga aktyviai veiklai, apranga turi būti patogi ir nevaržanti judesių.