Birutės Zokaitytės dailės pagrindų studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37068237949
Programa neakredituota

Dailės pagrindų studija skirta lankytojams, neturintiems jokių profesionalios dailės pagrindų ir įgūdžių. Mokymo metu supažindinama su pagrindiniais dailės terminais, teorinės žinios įsisavinamos atliekant praktines užduotis. Ugdomi ne tik profesionalūs kūrybiniai, techniniai mokinių įgūdžiai, bet ir pasitikėjimas savimi, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškai spręsti iškylančias problemas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai dalyvauja darbų aptarimuose, peržiūrose, mato ir įvardija savo ir kitų studijos lankytojų pažangą, darbų trūkumus, ryškėjančius konkrečios meninės raiškos polinkius.


Mokytojų kvalifikacija

VDA magistro laipsnis, grafikė, pedagogė. Vyr. mokytoja. Patirtis 10 metų.


Mokytojų kvalifikacija

VDA magistro laipsnis, grafikė, pedagogė. Vyr. mokytoja. Patirtis 10 metų.


Lankančiųjų amžius: 10–17 m.
Viso vietų: 15