„Bendraukime lietuviškai“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052728791
Kaina: 12.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programa skirta pradinių klasių moksleiviams, kuriems dėl įvairių priežasčių (auga kitatautėse šeimose, šeima grįžo iš emigracijos ir t.t.) yra sunku bendrauti lietuviškai. Užsiėmimų metu vaikai mokysis taisyklingai šnekėti, pasakoti istorijas, mokysis lietuvių poetų eilėraščių, plačiau susipažins su Lietuvos kultūra, istorija, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis. Vaikai tobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdys socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Užsiėmimų metu bus naudojamos įvairios metodikos, vaikai skatinami nebijoti reikšti savo nuomonę, kuriama draugiška aplinka. Vaikai bus vertinami pagyrimais, sutartiniais raštiškais ženklais, vaikai bus skatinami ir patys įvertinti savo ir kitų darbus.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja yra baigusi Vilniaus universitete rusų filologiją bakalauro laipsniu. Turi 7 metų pedagoginę patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja yra baigusi Vilniaus universitete rusų filologiją bakalauro laipsniu. Turi 7 metų pedagoginę patirtį.


Lankančiųjų amžius: 7–10 m.