„BENDRAUK DRĄSIAI 2“ Vilniaus miesto 7-9 metų moksleiviams (anglų kalba)


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052691300
El. pastas: vilnius@ames.lt
Programa akredituota

Komunikacija mūsų laikų devizas. Bet vis dėlto daugelis žmonių nesusimąsto, kad bendravimo meno būtina mokytis. Sėkmingas bendravimas užsienio kalba yra dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę programą 7-9 metų moksleiviai atras, kad bendravimas gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus draugus, pažinti naujas šalis, padės susirasti papildomos informacijos. Neformaliojo ugdymo programa „Bendrauk drąsiai 2“ sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį informacijos pateikimą anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant užmegzti ryšį. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytinių pažangos vertinimas vyks neformaliai: stebint, analizuojant, komentuojant.

Mokytojai fiksuos moksleivių atliktus darbus ir tų darbų kokybę, ves moksleivių darbų aplankus. Tai padės geriau įvertinti situaciją ir numatyti konkrečius uždavinius bei skatins ugdytinių motyvaciją dalyvauti užsiėmimuose ir siekti pažangos, nes visas jų tobulėjimas bus matomas aplankuose. Tėvams (globėjams) informacija apie vaiko pasiekimus bus teikiama žodžiu ir raštu, t.y. pokalbių metu ir vaiko pažangos ir pasiekimų aprašu (kasmet gegužės mėn.), kuris siunčiamas tėvams (globėjams) elektroniniu paštu. Visi programos dalyviai gaus pažymėjimą apie dalyvavimą nevormalioje vaikų švietimo programoje.


Mokytojų kvalifikacija

Ugdytojai, dirbantys su moksleiviais, turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją ir didesnį nei 2 metų darbo stažą. Visi vykdytojai prisiima atsakomybę už sveiką ir saugų ugdymo proceso užtikrinimą.


Mokytojų kvalifikacija

Ugdytojai, dirbantys su moksleiviais, turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją ir didesnį nei 2 metų darbo stažą. Visi vykdytojai prisiima atsakomybę už sveiką ir saugų ugdymo proceso užtikrinimą.


Lankančiųjų amžius: 7–9 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461