Balsių dailės studijos mokymo programa


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Informacinės technologijos, Technologijos
Telefonas: (8 5) 2332550
Kaina: 17.38 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 2.38 € mėnesiui
Programa akredituota

1 m. trukmės studijos programa skirta 7 - 16 m. mokiniams. Programoje bazinės piešimo, tapybos bei erdvinio meno (dizaino) disciplinų žinios pateikiamos kiekvienam suprantama kalba, nereikalaujančios išankstinio pasiruošimo ar specialių žinių. Mokymo procese supažindinama su pagrindiniais dailės terminais, teorinės žinios įsisavinamos atliekant praktines užduotis. Baigęs dailės pagrindų studiją mokinys įsisavina dailės abėcėlę, leidžiančią kurti savarankiškai ar toliau gilinti dailės žinias.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiamos vaikų darbų parodos Balsių ir J. Vienožinskio mokyklose, kitose viešose vietose.


Mokytojų kvalifikacija

Programos mokytojai – profesionalūs dailininkai, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojai, 10-20 metų dirbantys NVŠ srityje, turintys vyr. mokytojo, mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją.


Mokytojų kvalifikacija

Programos mokytojai – profesionalūs dailininkai, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojai, 10-20 metų dirbantys NVŠ srityje, turintys vyr. mokytojo, mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją.


Lankančiųjų amžius: 7–16 m.
Viso vietų: 40