Baletas vaikams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37069813428
Programa akredituota

Baleto vaikams programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams susipažinti su baleto meno  pagrindais. Programos metu, vaikai mokysis ne tik baleto pradmenų, bet ir mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį siekiant  karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius ir kultūrinius poreikius.

Programoje numatomos šios veiklos: raumenų stiprinimo, tempimo, laikysenos ir judesių koordinacijos lavinimo pratimai ant kilimėlių (Trenažas "Par Terre"), pratimai prie atramos ir salės viduryje , šuoliukų ir sukinių atlikimas, šokių pastatymai, kūrybinės improvizacijos, koncertinė veikla, susipažinimas su Lietuvos ir užsienio baleto choreografijos pavyzdžiais, žymiausiais šokėjais. Programos metu vaikai įgys ne tik dalykines, baleto menui būdingas žinias ir supratimą, šokio raiškos, pažinimo, gebėjimų ir įgūdžių kompetencijas, bet  ir ugdys, tobulins bendrąsias asmenines, socialines, pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijas, reikalingas  kokybiškam ir laimingam žmogaus gyvenimui užtikrinti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Bus taikomasformuojamasis vertinimas, kuris padeda išsaugoti mokymosi motyvaciją, ugdyti teigiamą požiūrį į šokį, pasiekti, kad kiekvienas mokinys atskleistų visas savo išgales. Informacija apie tai, kaip mokiniams sekasi, bus renkama stebėjimo būdu, fiksuojant diagnostinio vertinimo užduočių atlikimą, naudojantis aplanku, į kurį sudedami kūrybos ir mokymosi procesą atspindintys darbai. Vertinimo informacija atspindi ne tik tai, ko mokinys išmoko, bet ir ko jis buvo mokomas. Įvertinant pabrėžiama, kokią individualią pažangą mokinys padarė, todėl mokiniui bus lengviau save įsivertinti ir nuspręsti kuria linkme  reikia veikti, kad rezultatai būtų dar geresni. Mokinių pasiekimų aprašais bus nusakomos mokinių įgytos bendrosios ir dalykinės kompetencijos, gebėjimai, žinios ir supratimas. Programos pabaigoje bus pateikiami apibendrinti trijų lygių kiekvienos veiklos srities mokinių pasiekimų aprašai ir pažymėjimai apie programos įvykdymą.


Mokytojų kvalifikacija

Neringa Kirklienė- choreografė-pedagogė, išsilavinimas aukštasis, KU menų fakultetas, choreografijos katedra (1996 m.) Pedagoginis darbo stažas švietimo įstaigose nuo 1991 m.Šokio mokytoja metodininkė, ŠMM nepriklausoma šokio ekspertė (nuo 2005 m.), LEU šokio edukologijos mentorė, Tarptautinių mokslinių-metodinių konferencijų pranešėja, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo šokių seminarų lektorė, šokių programų vertintoja, NVŠ šokių projektų idėjų autorė ir įgyvendintoja (Baleto ir šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „ALLEGRO“)


Mokytojų kvalifikacija

Neringa Kirklienė- choreografė-pedagogė, išsilavinimas aukštasis, KU menų fakultetas, choreografijos katedra (1996 m.) Pedagoginis darbo stažas švietimo įstaigose nuo 1991 m.Šokio mokytoja metodininkė, ŠMM nepriklausoma šokio ekspertė (nuo 2005 m.), LEU šokio edukologijos mentorė, Tarptautinių mokslinių-metodinių konferencijų pranešėja, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo šokių seminarų lektorė, šokių programų vertintoja, NVŠ šokių projektų idėjų autorė ir įgyvendintoja (Baleto ir šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „ALLEGRO“)


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461