Baletas


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis, Teatras
Telefonas: 8 614 16002
Kaina: 47.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 32.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Baleto akademijos siekis – įvairaus amžiaus vaikus ir jaunuolius parengti profesionaliam baleto artisto  darbui, bet ne tik kaip stiprius techniškus šokėjus, bet laisvus, išprususius,  drąsius atlikėjus, mylinčius šokį visa širdimi. Todėl akademijoje neapsiribojama tik klasikinio šokio pagrindais, bet į programas įtraukiama šiuolaikinio, jazz, charakterinio, kontaktinės improvizacijos ir kitų šokių stilių pagrindus.

Baleto akademija kaip neformalaus vaikų švietimo įstaiga, skirta tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Formalųjį švietimą papildantis ugdymas Baleto akademijoje vykdomas pagal numatytas ilgalaikes mokymo programas, jas sistemiškai plečiant ir skirtas žinių, gebėjimų ir įgūdžių gerinimui.

Siekiant sistemiškai plėsti žinias, gebėjimus ir įgūdžius, baleto ir kt. šokių pamokos klasifikuojamos pagal šokio tipą, kad būtų atskleisti visi dalyvių gebėjimai. Didžiosios dalies pamokų metu skamba klasikinė muzika, kuri dar ir lavina vaikų muzikinį skonį. Kito tipo šokių metu atitinkamai parenkama muzika, kuri tinkama pagal šokio stilių.

Šokio pamokų metu vaikai ne tik mokomi pasirinkto dalyko technikos, tačiau ir ruošiami mažiausiai dviem koncertams (per mokslo metus), kurie vyksta kalėdiniu periodu bei mokslo metų pabaigoje. Pasiruošimas koncertams ir patys koncertai vaikams suteikia ne tik džiugesio, bet ir prisideda prie jų asmeninių, socialinių ir pažinimo kompetencijų didinimo.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokymų metu vaikų pažangos skatinimui, motyvacijos didinimui ir įsivertinimui naudojamos, tiek asmeninės smulkios skatinimo priemonės, tiek ir bendros priemonės:

- mokslo metų pradžioje kiekvienam vaikučiui dovanojama po mini užrašų knygelę į kurią renkami lipdukai, gauti kiekvienos pamokos metu. Visi lipdukai su skirtingais paveikslėliais, kad sužadinti vaikų susidomėjimą surinkti visą kolekciją. Pamokos pabaigoje lipdukus gauna visi vaikučiai, tačiau siekiant paskatinti stengtis, geriausiai pamokoje pasirodžiusieji turi teisę rinktis lipdukus pirmi;

- kalėdiniu laikotarpiu vyksta vaikučių kalėdinis koncertas, kurį pratęsia Baleto akademijos pakviesti profesionalūs baleto šokėjais ir šventę užbaigia Kalėdų senelis su simbolinėmis dovanėlėmis; profesionalių baleto šokėjų pasirodymai padeda formuoti vaikų meninį skonį, supratimą apie baletą, kaip meno rūšį;

- išskirtinių gabumų vaikui ir jo tėveliams rekomenduojama individuali programa, paruošimui dalyvauti konkursuose. Ši priemone skatina siekti užsibrėžtų tikslų, ištvermės, kantrybės ryžto.

- metų pabaigoje organizuojamas išskirtinis aukštos kokybės dalyvių koncertas. Norėdama išlaikyti meninę temą Balto akademija nuomoja salę Šokio teatre, kuri jau antri metai būna perpildyta, todėl bus svarstoma organizuoti 2 baigiamuosius koncertus. Baigiamajam koncertui užsakomi kostiumai kiekvienai grupei pagal šokio temą. Visą renginį režisuoja ir organizuoja Baleto akademijos įkūrėjos ir mokytojos. Tai labiausiai motyvuojanti priemonė, nes vaikai itin atsakingai ruošiasi koncertiniam pasirodymui, kartu su vadovais aptaria būsimą savo pasirodymo choreografiją bei kostiumus, kas labai skatina vaikų kūrybingumą, praplečia akiratį;

- po baigiamojo koncerto kiekvienas dalyvis gauna diplomą, kuriuo patvirtinama, apie dalyvio pasiekimus.


Mokytojų kvalifikacija

LAURA RADZEVIČIŪTĖ

Baigusi Vilniaus konservatoriją, Vilniaus kolegiją bei gavusi šokių mokytojo choreografinio kolektyvo vadovės, choreografės kvalifikaciją klasikinio, šiuolaikinio bei lietuvių liaudies šokio srityse. Profesionaliai daugiau nei 10 metų šokusi įvairiose Lietuvos bei užsienio trupėse, atliko solinius vaidmenis „Vilniaus balete“. NEBL šokių grupės šokėja, choreografė. 1998 m. jaunimo ir 2004 m. olimpiadų dalyvė.

Dvylikos metų vadovaujamojo darbo patirtis kuriant LT įvaizdžio pristatymus užsienio šalyse bei tarptautinėse parodose, vadovavimas šokių kolektyvams, bei mokant šokti. Didelė darbo patirtis scenografijos bei kostiumų kūrime.

Šiuo metu vadovauja ir dėsto Neli Beliakiatės Baltijos baleto akademijoje. Bendradarbiauja su baleto „Mažasis princas“ asociacija Paryžiuje ir kuria vaikiškus spektaklius Prancūzijoje. Dirbo „Baltijos baleto teatro“ direktore, režisierės – choreografės asistente, repetitore. 

NELI BELIAKAITĖ

• 1996 m. baigė Nacionalinės M. K. Čiurlionio meno mokyklos baleto skyrių pas dėst. doc. J. Vymerytę;

• 1995 – 1998 m. tapo baleto soliste ir atliko pagrindinius vaidmenis Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Tuo pačiu metu tapo prestižinių tarptautinių baleto konkursų Lozanoje, Paryžiuje, Niujorke, Maskvoje laureate. Buvo pakviesta į Karališkąja Monako Monte – Carlo princesės Greisės Keli baleto akademiją stažuotei. Šoko Anos Pavlovos „Gala“ koncerte Maskvoje, gavo Jurgio Žalkausko premiją, „Grishko“ baleto kompanijos specialiuosius prizus. Maskvos tarptautiniame baleto konkurse, kuris vyko Didžiajame teatre, buvo apdovanota žiūrovų simpatijų prizu;

• 1999 – 2004 m. dėstė klasikinio baleto meistriškumo pamokas Towsono Universitete (JAV);

• 1999 – 2004 m. dėstė klasikini šokį Towsono Universiteto (JAV) vaikų divizijai;

• 1999 – 2004 m. dėstė Olny Baleto akademijoje (JAV);

• 2000 – 2004 m. mokėsi šiuolaikinio šokio (Martha Graham technika) Towsono Universitete (JAV);

• 2000 – 2004 m. šoko ir mokėsi neoklasikinio bei šiuolaikinio baleto pagrindų  pas Tony Powela, kuris yra baigęs Džiulijardo meno mokyklą Niujorke;

• 2001 – 2004 m. dėstė Baltimoro balete (JAV);

• 2004 – 2005 m. šoko Sakramento balete ir atliko pagrindinius vaidmenis Balanchino neoklasikiniuose baletuose;

• 2005 – 2007 m. kaip solistė buvo pakviesta į Los Andželo baletą bendram projektui su „Warnes Bros“ kompanija filmo „Kasablanka“ perstatymui į šokio spektaklį;

• 2007 – 2008 m. dėstė Bedfordo šokio centre Niujorke;

• 2008 – 2010 m. dėstė „Eglės Špokaitės baleto mokykloje“;

• 2009 – 2010 m. mokėsi šokio Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje;

• 2009 – 2011 m. šoko „Vilniaus balete“  ir „Baltijos baleto teatre“;

• 2015 m. vedė klasikinio šokio seminarą „Vilniaus baleto mokykloje“.

N. Beliakaitės mokiniai sėkmingai įstojo į Džiulijardo meno mokyklos šokio skyrių, į Kirovo baleto akademijos padalinį Vašingtono mieste (JAV). Jos mokiniai yra laimėję pirmas vietas tarptautiniame baleto konkurse „Youth America Grand Prix“.

AUŠRA GINEITYTĖ

1980 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio meno mokyklos baleto skyrių Aušra buvo pakviesta į LNOBT dirbti baleto soliste. Šiame teatre iki 2001 metų buvo sukurti įsimintini klasikinio, neoklasikinio ir charakterinio repertuaro vaidmenys spektakliuose „Miegančioji gražuolė“, „Don Kichotas“, „Žizel“, „Žydrasis Dunojus“, „Romeo ir Džiuljeta“, „Medėja“, „Makbetas“ ir kiti. Dirbo kuriant vaidmenis LNDT spektaklyje „Karmen“, ACH teatre spektakliuose „Moterų dainos“, „Bernardos Albos namai“, „Romeo ir Džiuljeta“, „Meilė“.

Aušra Gineitytė studijavo ir aukštąjį išsilavinimą įgijo LMTA teatro ir kino fakulteto šokio katedroje.  2005 m. apdovanota auksiniu scenos kryžiumi už indėnų šokių choreografiją L. Vilkončiaus balete „Piteris penas“.

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi ir vaikus bei suaugusius moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje ir Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriuje.

HILDA PALKOVSKYTĖ

2006 m.  įgijo Nacionalinės M.K.Čiurlionio Meno mokyklos choreografijos skyriaus, profesionalaus baleto artisto kvalifikaciją. Mokėsi Lietuvos edukologijos universitete, šokio edukologijos specialybės. Sukauptas šokio žinias ir patirtį perduoda nuo 2009 m.

Baleto mokytoja dirbo:  „Mažoji teatro akademija“, „Showmakers akademija“, „Šokių akademija“, „Straksiukų akademija“ bei „Neli Beliakaitės ir Baltijos baleto teatro baleto studija“. Nuo šiol – baleto mokytoja bei jėgos ir lankstumo trenerė Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

Patirtį ir įgūdžius tobulino įvairiuose seminaruose: praktiniame Jose Lemon technikos seminare ir teorinėse paskaitose su Myron Howard Nadel (Hjustonas, Teksasas, JAV); šiuolaikinio šokio seminare su Desmond Richardson (JAV/ Complexions Contemporary Ballet); kontaktinės improvizacijos seminare su Dovydu Letkausku (Suomija).

VITA NALIVAIKIENĖ

2005 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artisto mokymo programą su klasikinio šokio specializacija, Vita buvo pakviesta dirbti į Nacionalinį operos ir baleto teatrą baleto soliste. Šiame teatre sukūrė Pelenės vaidmenį spektaklyje „Pelenė“, Manu vaidmenį spektaklyje „Bajaderė“, Mažosios freilinos ir Raudonkepuraitė vaidmenis spektaklyje „Mieganti gražuolė“, Draugės vaidmenį spektaklyje „Žizel“, Kinų šokį spektaklyje „Spragtukas“, dalyvauja visuose LNOBT spektakliuose ir pastatymuose. Su LNOBT buvo gastrolėse Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, Estijoje, Lenkijoje.

Vita Nalivaikienė 2003 m. dalyvavo Bytomo jaunųjų baleto šokėjų festivalyje (Lenkija),  2005 m. pelnė J. Jovaišaitės -Olekienės premiją.

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi ir vaikus baleto paslapčių moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

AGNĖ STEPONKEVIČIŪTĖ

2011 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artisto mokymo programą su klasikinio šokio specializacija, Agnė mokslus tęsė Muzikos ir teatro akademijoje, kurioje 2015 m. įgijo aktorės- šokėjos bakalauro laipsnį, taip pat jai suteikta choreografijos pedagogo kvalifikacija.

Jau 2011 m. Agnė buvo pakviesta dirbti į Nacionalinį operos ir baleto teatrą baleto soliste. Šiame teatre sukūrė šiuos vaidmenis:  Manų – spektaklyje „Bajedere“, mažosios freilinos – spektaklyje „Miegančioji gražuolė“, draugė – spektaklyje „Kopelija“, Kinų šokis – spektaklyje „Spragtukas“, draugė – spektaklyje „Žizel“. 2015 ir 2016 m. Nacionalinio operos ir baleto teatro projekte „Kūrybinis impulsas“ sukurti šokiai „Pranah“ bei „Insides“.

Nuo 2011 m. Agnė Steponkevičiūtė yra „Baltijos baleto teatras“ šokėja, kūrusi vaidmenis spektakliuose „Kitas pasaulis“, „Saulės smūgis“.

Agnė Steponkevičiūtė 2008 m. šoko V. Bartulio operoje „Pas de deux“, 2010 m. dalyvavo IV Rokiškio klasikinės muzikos festivalyje, 2010 m. gavo premija kaip „Jaunoji baleto viltis“, 2011 m. dalyvavo konkurse- festivalyje „Tanzolymp“ (Vokietija).

Intensyviai kelia savo kvalifikaciją – 2016 m. apgintas „Euro Education“ European fitness school sertifikatas B – licencijų mokymai, pilates pratimų anatomija. 2016 m. „Aeromix“ seminaras „ Judesių fiziologija ir biomechanika – sveika nugara. Pilates pratimai stuburui.“

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi, vaikus ir suaugusius baleto paslapčių moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

AUDRONĖ DIRSYTĖ

2015 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio meno mokyklos baleto skyrių Audronė buvo atrinkta ir pakviesta į ,,Palais d’Hiver Saint Pétersbourg Ballet“ Prancūzija dirbti su choreografu Francois Mauduit. Buvo sukurti ir atlikti šie vaidmenys spektakliuose ,,Mažasis princas“,  ,,XX amžiaus baleto kontraversijos“: ,,Carmina Burana“, ,,Bolero“,  ,,Šventasis pavasaris“,  ,,Fauno popietė“.

Kartu su „Baltijos baleto teatru“ (režisiere – choreografė Marija Simona Šimulynaitė) sukūrė vaidmenį spektaklyje ,,Kitas pasaulis‘‘ pagal Depeche Mode muziką.

Šiuo metu Audronė Dirsytė šoka ,,A|CH šokio teatras“  bei baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi ir vaikus bei suaugusius moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

RAMONA MATULIONIENĖ

2016 m. baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artisto mokymo programą su klasikinio šokio specializacija (vadovė dėst. doc. Jolanta Vymerytė).

Dar mokydamasi mokykloje buvo pakviesta dirbti į Nacionalinį operos ir baleto teatrą baleto soliste. Teko šokti įvairių renginių atidarymuose Suomijoje, Švedijoje ir Lietuvoje.

Ramona Matulionienė yra baigusi Lietuvos sporto akademiją, įgijusi sveikatingumo trenerės sertifikatą.

Pastaruosius kelis metus veda baleto, judesio, lankstumo ir raumenų stiprinimo pamokas, tiek vaikams, tiek suaugusiems įvairiose baleto bei sveikatingumo studijose

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi ir vaikučius baleto paslapčių moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

ADA GRINCEVIČIŪTĖ

2014 m. įgijo pagrindinį išsilavinimą Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriuje pas mokytoją B. Tomaševičienę. Praktines bei teorines klasikinio baleto šokio žinias gilino pas doc. J. Vymerytę. Šokio techniką tobulino pas N. Beliakaitę.

Sceninę patirtį kaupė dalyvaudama įvairiuose LNOBT spektakliuose („Pelenė”, „Daktaras Aiskauda” ir kt.) bei Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos  spektakliuose, koncertuose („Baltaragio malūnas” (rodytas UNESCO būstinėje Paryžiuje), „Kopelija”, „Piteris Penas” ir kt.)

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

VESTA GINEITYTĖ

2013 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artisto mokymo programą su klasikinio šokio specializacija, Vesta mokslus tęsia Lietuvos Edukologiniame Universitete, dabar ji ketvirto – šokio pedagogikos kurso studentė.

2014 m. Vesta Gineitytė pradėjo dirbti Lietuvos valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva”. Nuo 2013 m. yra „Baltijos baleto teatras“ šokėja, kūrusi vaidmenis spektakliuose „Kitas pasaulis“, „Saulės smūgis“, „Vaivos juosta“. O nuo 2014 m. yra Anželikos Cholinos šokio teatro šokėja, šokusi miuzikle „Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto legenda“, spektakliuose „Otelas“, „Ana Karenina“, „Idiotas“.

Nuo 2015 m. yra baleto ir lankstumo mokytoja, trenerė.

2016 m. Nacionalinio operos ir baleto teatro projekte „Kūrybinis impulsas“ sukūrė šokį „Flowing“.

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi, vaikus ir suaugusius baleto paslapčių moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.


Mokytojų kvalifikacija

LAURA RADZEVIČIŪTĖ

Baigusi Vilniaus konservatoriją, Vilniaus kolegiją bei gavusi šokių mokytojo choreografinio kolektyvo vadovės, choreografės kvalifikaciją klasikinio, šiuolaikinio bei lietuvių liaudies šokio srityse. Profesionaliai daugiau nei 10 metų šokusi įvairiose Lietuvos bei užsienio trupėse, atliko solinius vaidmenis „Vilniaus balete“. NEBL šokių grupės šokėja, choreografė. 1998 m. jaunimo ir 2004 m. olimpiadų dalyvė.

Dvylikos metų vadovaujamojo darbo patirtis kuriant LT įvaizdžio pristatymus užsienio šalyse bei tarptautinėse parodose, vadovavimas šokių kolektyvams, bei mokant šokti. Didelė darbo patirtis scenografijos bei kostiumų kūrime.

Šiuo metu vadovauja ir dėsto Neli Beliakiatės Baltijos baleto akademijoje. Bendradarbiauja su baleto „Mažasis princas“ asociacija Paryžiuje ir kuria vaikiškus spektaklius Prancūzijoje. Dirbo „Baltijos baleto teatro“ direktore, režisierės – choreografės asistente, repetitore. 

NELI BELIAKAITĖ

• 1996 m. baigė Nacionalinės M. K. Čiurlionio meno mokyklos baleto skyrių pas dėst. doc. J. Vymerytę;

• 1995 – 1998 m. tapo baleto soliste ir atliko pagrindinius vaidmenis Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Tuo pačiu metu tapo prestižinių tarptautinių baleto konkursų Lozanoje, Paryžiuje, Niujorke, Maskvoje laureate. Buvo pakviesta į Karališkąja Monako Monte – Carlo princesės Greisės Keli baleto akademiją stažuotei. Šoko Anos Pavlovos „Gala“ koncerte Maskvoje, gavo Jurgio Žalkausko premiją, „Grishko“ baleto kompanijos specialiuosius prizus. Maskvos tarptautiniame baleto konkurse, kuris vyko Didžiajame teatre, buvo apdovanota žiūrovų simpatijų prizu;

• 1999 – 2004 m. dėstė klasikinio baleto meistriškumo pamokas Towsono Universitete (JAV);

• 1999 – 2004 m. dėstė klasikini šokį Towsono Universiteto (JAV) vaikų divizijai;

• 1999 – 2004 m. dėstė Olny Baleto akademijoje (JAV);

• 2000 – 2004 m. mokėsi šiuolaikinio šokio (Martha Graham technika) Towsono Universitete (JAV);

• 2000 – 2004 m. šoko ir mokėsi neoklasikinio bei šiuolaikinio baleto pagrindų  pas Tony Powela, kuris yra baigęs Džiulijardo meno mokyklą Niujorke;

• 2001 – 2004 m. dėstė Baltimoro balete (JAV);

• 2004 – 2005 m. šoko Sakramento balete ir atliko pagrindinius vaidmenis Balanchino neoklasikiniuose baletuose;

• 2005 – 2007 m. kaip solistė buvo pakviesta į Los Andželo baletą bendram projektui su „Warnes Bros“ kompanija filmo „Kasablanka“ perstatymui į šokio spektaklį;

• 2007 – 2008 m. dėstė Bedfordo šokio centre Niujorke;

• 2008 – 2010 m. dėstė „Eglės Špokaitės baleto mokykloje“;

• 2009 – 2010 m. mokėsi šokio Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje;

• 2009 – 2011 m. šoko „Vilniaus balete“  ir „Baltijos baleto teatre“;

• 2015 m. vedė klasikinio šokio seminarą „Vilniaus baleto mokykloje“.

N. Beliakaitės mokiniai sėkmingai įstojo į Džiulijardo meno mokyklos šokio skyrių, į Kirovo baleto akademijos padalinį Vašingtono mieste (JAV). Jos mokiniai yra laimėję pirmas vietas tarptautiniame baleto konkurse „Youth America Grand Prix“.

AUŠRA GINEITYTĖ

1980 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio meno mokyklos baleto skyrių Aušra buvo pakviesta į LNOBT dirbti baleto soliste. Šiame teatre iki 2001 metų buvo sukurti įsimintini klasikinio, neoklasikinio ir charakterinio repertuaro vaidmenys spektakliuose „Miegančioji gražuolė“, „Don Kichotas“, „Žizel“, „Žydrasis Dunojus“, „Romeo ir Džiuljeta“, „Medėja“, „Makbetas“ ir kiti. Dirbo kuriant vaidmenis LNDT spektaklyje „Karmen“, ACH teatre spektakliuose „Moterų dainos“, „Bernardos Albos namai“, „Romeo ir Džiuljeta“, „Meilė“.

Aušra Gineitytė studijavo ir aukštąjį išsilavinimą įgijo LMTA teatro ir kino fakulteto šokio katedroje.  2005 m. apdovanota auksiniu scenos kryžiumi už indėnų šokių choreografiją L. Vilkončiaus balete „Piteris penas“.

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi ir vaikus bei suaugusius moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje ir Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriuje.

HILDA PALKOVSKYTĖ

2006 m.  įgijo Nacionalinės M.K.Čiurlionio Meno mokyklos choreografijos skyriaus, profesionalaus baleto artisto kvalifikaciją. Mokėsi Lietuvos edukologijos universitete, šokio edukologijos specialybės. Sukauptas šokio žinias ir patirtį perduoda nuo 2009 m.

Baleto mokytoja dirbo:  „Mažoji teatro akademija“, „Showmakers akademija“, „Šokių akademija“, „Straksiukų akademija“ bei „Neli Beliakaitės ir Baltijos baleto teatro baleto studija“. Nuo šiol – baleto mokytoja bei jėgos ir lankstumo trenerė Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

Patirtį ir įgūdžius tobulino įvairiuose seminaruose: praktiniame Jose Lemon technikos seminare ir teorinėse paskaitose su Myron Howard Nadel (Hjustonas, Teksasas, JAV); šiuolaikinio šokio seminare su Desmond Richardson (JAV/ Complexions Contemporary Ballet); kontaktinės improvizacijos seminare su Dovydu Letkausku (Suomija).

VITA NALIVAIKIENĖ

2005 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artisto mokymo programą su klasikinio šokio specializacija, Vita buvo pakviesta dirbti į Nacionalinį operos ir baleto teatrą baleto soliste. Šiame teatre sukūrė Pelenės vaidmenį spektaklyje „Pelenė“, Manu vaidmenį spektaklyje „Bajaderė“, Mažosios freilinos ir Raudonkepuraitė vaidmenis spektaklyje „Mieganti gražuolė“, Draugės vaidmenį spektaklyje „Žizel“, Kinų šokį spektaklyje „Spragtukas“, dalyvauja visuose LNOBT spektakliuose ir pastatymuose. Su LNOBT buvo gastrolėse Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, Estijoje, Lenkijoje.

Vita Nalivaikienė 2003 m. dalyvavo Bytomo jaunųjų baleto šokėjų festivalyje (Lenkija),  2005 m. pelnė J. Jovaišaitės -Olekienės premiją.

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi ir vaikus baleto paslapčių moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

AGNĖ STEPONKEVIČIŪTĖ

2011 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artisto mokymo programą su klasikinio šokio specializacija, Agnė mokslus tęsė Muzikos ir teatro akademijoje, kurioje 2015 m. įgijo aktorės- šokėjos bakalauro laipsnį, taip pat jai suteikta choreografijos pedagogo kvalifikacija.

Jau 2011 m. Agnė buvo pakviesta dirbti į Nacionalinį operos ir baleto teatrą baleto soliste. Šiame teatre sukūrė šiuos vaidmenis:  Manų – spektaklyje „Bajedere“, mažosios freilinos – spektaklyje „Miegančioji gražuolė“, draugė – spektaklyje „Kopelija“, Kinų šokis – spektaklyje „Spragtukas“, draugė – spektaklyje „Žizel“. 2015 ir 2016 m. Nacionalinio operos ir baleto teatro projekte „Kūrybinis impulsas“ sukurti šokiai „Pranah“ bei „Insides“.

Nuo 2011 m. Agnė Steponkevičiūtė yra „Baltijos baleto teatras“ šokėja, kūrusi vaidmenis spektakliuose „Kitas pasaulis“, „Saulės smūgis“.

Agnė Steponkevičiūtė 2008 m. šoko V. Bartulio operoje „Pas de deux“, 2010 m. dalyvavo IV Rokiškio klasikinės muzikos festivalyje, 2010 m. gavo premija kaip „Jaunoji baleto viltis“, 2011 m. dalyvavo konkurse- festivalyje „Tanzolymp“ (Vokietija).

Intensyviai kelia savo kvalifikaciją – 2016 m. apgintas „Euro Education“ European fitness school sertifikatas B – licencijų mokymai, pilates pratimų anatomija. 2016 m. „Aeromix“ seminaras „ Judesių fiziologija ir biomechanika – sveika nugara. Pilates pratimai stuburui.“

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi, vaikus ir suaugusius baleto paslapčių moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

AUDRONĖ DIRSYTĖ

2015 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio meno mokyklos baleto skyrių Audronė buvo atrinkta ir pakviesta į ,,Palais d’Hiver Saint Pétersbourg Ballet“ Prancūzija dirbti su choreografu Francois Mauduit. Buvo sukurti ir atlikti šie vaidmenys spektakliuose ,,Mažasis princas“,  ,,XX amžiaus baleto kontraversijos“: ,,Carmina Burana“, ,,Bolero“,  ,,Šventasis pavasaris“,  ,,Fauno popietė“.

Kartu su „Baltijos baleto teatru“ (režisiere – choreografė Marija Simona Šimulynaitė) sukūrė vaidmenį spektaklyje ,,Kitas pasaulis‘‘ pagal Depeche Mode muziką.

Šiuo metu Audronė Dirsytė šoka ,,A|CH šokio teatras“  bei baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi ir vaikus bei suaugusius moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

RAMONA MATULIONIENĖ

2016 m. baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artisto mokymo programą su klasikinio šokio specializacija (vadovė dėst. doc. Jolanta Vymerytė).

Dar mokydamasi mokykloje buvo pakviesta dirbti į Nacionalinį operos ir baleto teatrą baleto soliste. Teko šokti įvairių renginių atidarymuose Suomijoje, Švedijoje ir Lietuvoje.

Ramona Matulionienė yra baigusi Lietuvos sporto akademiją, įgijusi sveikatingumo trenerės sertifikatą.

Pastaruosius kelis metus veda baleto, judesio, lankstumo ir raumenų stiprinimo pamokas, tiek vaikams, tiek suaugusiems įvairiose baleto bei sveikatingumo studijose

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi ir vaikučius baleto paslapčių moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

ADA GRINCEVIČIŪTĖ

2014 m. įgijo pagrindinį išsilavinimą Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriuje pas mokytoją B. Tomaševičienę. Praktines bei teorines klasikinio baleto šokio žinias gilino pas doc. J. Vymerytę. Šokio techniką tobulino pas N. Beliakaitę.

Sceninę patirtį kaupė dalyvaudama įvairiuose LNOBT spektakliuose („Pelenė”, „Daktaras Aiskauda” ir kt.) bei Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos  spektakliuose, koncertuose („Baltaragio malūnas” (rodytas UNESCO būstinėje Paryžiuje), „Kopelija”, „Piteris Penas” ir kt.)

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.

VESTA GINEITYTĖ

2013 m. baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artisto mokymo programą su klasikinio šokio specializacija, Vesta mokslus tęsia Lietuvos Edukologiniame Universitete, dabar ji ketvirto – šokio pedagogikos kurso studentė.

2014 m. Vesta Gineitytė pradėjo dirbti Lietuvos valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva”. Nuo 2013 m. yra „Baltijos baleto teatras“ šokėja, kūrusi vaidmenis spektakliuose „Kitas pasaulis“, „Saulės smūgis“, „Vaivos juosta“. O nuo 2014 m. yra Anželikos Cholinos šokio teatro šokėja, šokusi miuzikle „Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto legenda“, spektakliuose „Otelas“, „Ana Karenina“, „Idiotas“.

Nuo 2015 m. yra baleto ir lankstumo mokytoja, trenerė.

2016 m. Nacionalinio operos ir baleto teatro projekte „Kūrybinis impulsas“ sukūrė šokį „Flowing“.

Šiuo metu baleto žiniomis bei scenine patirtimi dalinasi, vaikus ir suaugusius baleto paslapčių moko Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 900

Pamokos vyksta mažiausiai 2 kartus per savaitę, daugiausiai – 3 kartus per savaitę. Pamokos trukmė 60 – 75 min.

Grupių dydis svyruoja nuo 12 iki 18. Priklausomai nuo amžiaus kategorijos.

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingo amžiaus grupių įkainiai šiek tiek skiriasi, dėl skirtingos programos ir pamokos trukmės, lentelėje nurodomas išvestinis kainos vidurkis.