Baletas


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Išmokyti pagrindinių klasikinio šokio judesių. Per šokį lavinti mokinių etinį suvokimą ir estetinį skonį, ugdyti meninius – kūrybinius gebėjimus. Siekti, kad mokiniai išmoktų  jausti ir valdyti savo kūną, koordinuotų judesius, lavintų muzikinę klausą ir pajustų ritmą. Ugdytų valią taisyklingam judesių atlikimui.

Atsižvelgdami į pagrindinį tikslą ir uždavinius, mokiniai galės taikyti jiems priimtinus mokymo(si) metodus, taip pat galės stebėti vieni kitų atliekamus judesius ir juos vertinti.

Kurdama tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei šiltą ir jaukią mokymo(si) aplinką, mokytoja skatins mergaites žodiniais ir rašytiniais pagyrimais, simboliniais prizais, pagirs tėveliams. Mokinės vertins kitų mokinių pažangas ir įsivertins.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai vertina ir įsivertina savo ir kitų mokinių padarytas asmenines pažangas. Mokiniai (įsi)vertina save ir kitus pokalbių ir diskusijų metu, argumentuotai išsakydami savo nuomonę. Skatindami tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą siekiama kurti šiltą ir jaukią mokymosi aplinką, kurioje mokiniai būtų motyvuoti dalyvauti veiklose ir siekti ne tik asmeninės, bet ir komandinės pažangos.


Mokytojų kvalifikacija

 Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis

Mokymo įstaiga – Lietuvos edukologijos universitetas

Įstaigos tipas - universitetas

Mokymosi programa - Šokio pedagogika; Švietimo kokybės vadyba

Mokslo laipsnio tipas – Bakalauras; magistras

Mokymosi laikotarpis – 2010-2014; 2014-2016/

Įgyta kvalifikacija - Mokytoja

 

Buvusios Darbovietės –Panevėžio miesto muzikos mokykla, Vilniaus vaikų ir jaunimo centras.

 

Esamos darbovietės:

VIEŠOJI ĮSATIGA Asmenybės ugdymo centras “MOTUS” - Santariškių 39a- 8, Vilnius

Lopšelis/darželis „Kalvų varniukai“,

Panevėžio miesto muzikos mokykla,

Lopšelis/darželis„ Saulės vaikai“

 

Organizuoti šokio užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, organizuoti išvykas, ruošti vaikus pasirodymams, renginių metu padėti organizatoriams, prižiūrėti aptarnaujantį personalą, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, ir kad užsakovas būtų patenkintas. Vesti renginį, pristatyti užduotis, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, taip pat atlikti pasirodymą kaip atlikėjui


Mokytojų kvalifikacija

 Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis

Mokymo įstaiga – Lietuvos edukologijos universitetas

Įstaigos tipas - universitetas

Mokymosi programa - Šokio pedagogika; Švietimo kokybės vadyba

Mokslo laipsnio tipas – Bakalauras; magistras

Mokymosi laikotarpis – 2010-2014; 2014-2016/

Įgyta kvalifikacija - Mokytoja

 

Buvusios Darbovietės –Panevėžio miesto muzikos mokykla, Vilniaus vaikų ir jaunimo centras.

 

Esamos darbovietės:

VIEŠOJI ĮSATIGA Asmenybės ugdymo centras “MOTUS” - Santariškių 39a- 8, Vilnius

Lopšelis/darželis „Kalvų varniukai“,

Panevėžio miesto muzikos mokykla,

Lopšelis/darželis„ Saulės vaikai“

 

Organizuoti šokio užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, organizuoti išvykas, ruošti vaikus pasirodymams, renginių metu padėti organizatoriams, prižiūrėti aptarnaujantį personalą, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, ir kad užsakovas būtų patenkintas. Vesti renginį, pristatyti užduotis, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, taip pat atlikti pasirodymą kaip atlikėjui


Lankančiųjų amžius: 7–10 m.
Viso vietų: 40