„Baimės laboratorija“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Teatras, Pilietiškumas, Kita
Telefonas: +37065520555
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Baimės laboratorijos“ užsiėmime dalyvauja 12-15 jaunuolių, su jais apie baimės atsiradimo priežastis ir jos įveikimo būdus, bei apie savižudybių prevenciją kalbėsis kvalifikuoti specialistai: psichologas psichoterapeutas, teatro pedagogas, dailininkas. Užsiėmimų metu yra sudaromos visos sąlygos jaunimo saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimui. Jaunimas viso užsiėmimo metu kokybiškai praleidžia laisvalaikį, talkinant profesionalams, turintiems daugiametę patirtį darbo su jaunais žmonėmis. Grupėje, su kuria bus dirbama, jaunuoliai bendrauja ne tik su vedančiais specialistais, bet tarpusavyje. Tokiu būdu jauni žmonės ugdo savo socialinius įgūdžius. Psichologas padeda atpažinti baimes (ir kitus jausmus), jų kilmę, profesionaliam dailininkui padedant dalyviai vizaulizuoja baimes (lipdo iš molio, tapo baimės portetus, gamina baimės kaukes, lėles). Naudojant teatro metodus (forum teatrą, proceso dramą, simuliacinius žaidimus) vaidinamos baimę ir kitus svarbius jausmus keliančios situacijos tol, kol atrandamas savo jausmų įveikimo būdas. Užsiėmimas užbaigiamas refleksija. Grupiniai užsiėmimai skatina jaunimą kalbėti garsiai apie jų baimes, tokiu būdu prisideda prie Lietuvoje plačiai paplitusios savižudybių problemos mažinimo, nes padeda dalyviams rasti būdus, kaip konstruktyviai spręsti savo sunkumus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vyksta atskirų veiklos etapų aptarimas, refleksija. Dalyviai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, Atviro jaunimo centro „Mes“ projektuose, kūrybinėse vasaros stovyklose.


Mokytojų kvalifikacija

Audronė Masiukienė (darbuotoja)

 • Kultūros – švietimo darbo organizatorė (Vilniaus kultūros mokykla)
 • Kultūros darbo organizatorė ( Klaipėdos Universitetas)
 • Edukologijos krypties dalyko pedagogika/ Mokytojo profesinė kvalifikacija (Šiaulių Universitetas)
 • Emocinio intelekto lavinimas mokyklose: lektorių mokymai taikant LPS™ metodiką (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija, VŠĮ Pozityvaus ugdymo institutas)
 • Teatro mokytoja metodininkė ( tiflopedagogė).
 • Mokytojos patirtis 24m.
 • Profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, jaunimo pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo.

Butnoriutė (darbuotoja)

 • Mokytoja metodininkė.
 • Aukštasis (Dailės akademija)
 • Patirtis- 19m.
 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, Vilniaus atvirame centre "Mes"
 • Ilgametė darbo su jaunimu patirtis, jos tapytus paveikslus galima pamatyti įvairiose parodose Lietuvoje bei užsienyje.

Mikėnienė (savanorė)

 • Aukštasis (VU klinikinės psichologijos magistro laipsnis)
 • Įgūdžių lavinimo būrelio vedančioji Vilniaus atvirame centre „Mes“
 • Raidos centro Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus medicinos psichologė, turi 9 metų darbo patirtį; šioje veikloje su specialistė sudaroma savanoriško darbo sutartis.
 • Turi patirtį darbo tiek su jaunimu tiek su suaugusiais, įvairių seminarų apie paauglius lektorė;


Mokytojų kvalifikacija

Audronė Masiukienė (darbuotoja)

 • Kultūros – švietimo darbo organizatorė (Vilniaus kultūros mokykla)
 • Kultūros darbo organizatorė ( Klaipėdos Universitetas)
 • Edukologijos krypties dalyko pedagogika/ Mokytojo profesinė kvalifikacija (Šiaulių Universitetas)
 • Emocinio intelekto lavinimas mokyklose: lektorių mokymai taikant LPS™ metodiką (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija, VŠĮ Pozityvaus ugdymo institutas)
 • Teatro mokytoja metodininkė ( tiflopedagogė).
 • Mokytojos patirtis 24m.
 • Profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, jaunimo pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo.

Butnoriutė (darbuotoja)

 • Mokytoja metodininkė.
 • Aukštasis (Dailės akademija)
 • Patirtis- 19m.
 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, Vilniaus atvirame centre "Mes"
 • Ilgametė darbo su jaunimu patirtis, jos tapytus paveikslus galima pamatyti įvairiose parodose Lietuvoje bei užsienyje.

Mikėnienė (savanorė)

 • Aukštasis (VU klinikinės psichologijos magistro laipsnis)
 • Įgūdžių lavinimo būrelio vedančioji Vilniaus atvirame centre „Mes“
 • Raidos centro Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus medicinos psichologė, turi 9 metų darbo patirtį; šioje veikloje su specialistė sudaroma savanoriško darbo sutartis.
 • Turi patirtį darbo tiek su jaunimu tiek su suaugusiais, įvairių seminarų apie paauglius lektorė;


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.
Viso vietų: 60