Baidarių irklavimo sportas - aktyvaus laisvalaikio ugdymo priemonė


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra, Sportas
Telefonas: +37068600298
Programa akredituota

Baidarių slalomo ir kanupolo sporto populiarinimas, įtraukiant kuo daugiau vaikų ir jaunimo, skatinant fizinį aktyvumą, sveikatos stiprinimą, veiklas gamtoje, didinant popamokinį užimtumą, ugdant vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, atsakomybę, toleranciją ir kitas svarbias asmenines savybes. Kelionės baidarėmis.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai reguliariai dalyvauja varžybose ir kartu su mokytoju analizuoja pasirodymus ir pasiektus rezultatus. Palaikomi glaudūs ryšiai su tėvais, jiems dalyvaujant treniruočių procese, varžybų metu.Siekiantys pažangos vaikai metų pabaigoje apdovanojami atminimo dovanomis.


Lankančiųjų amžius: 8–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461