Badmintono ugdymo programa


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052706170
Programa akredituota

Vilniaus teniso akademija siekdama ugdyti sportuojančius vaikus visapusiškai, - lavina ne tik badmintono sporto šakos įgūdžius, bet vykdo ir psichologinių kompetencijų lavinimo užsiėmimus, ir fizinio parengtumo pratybas. Siekiama ugdyti sportinį charakterį kuris leistų, save realizuoti ne tik sporto aikštelėje, bet pasitarnautų ir gyvenimiškose situacijose. Užsiėmimuose sportininkai mokomi išsikelti tikslus ir drąsiai jų siekti, pamatyti ryšį tarp pastangų ir pasiekimų, planuoti laiką, geriau sutelkti dėmesį, tvarkytis su treniruočių bei varžybų keliamais iššūkiais, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei treneriais.

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Badmintono ugdymo programos vertinimo kriterijai yra keli, kurie leidžia įvertinti kiekvieno vaiko gebėjimus individualiai. Tai yra gebėjimas tinkamai atlikti judesius, juos analizuoti; gebėjimas dalyvauti kontrolinėse pratybose ar varžybose, bei pasiekto rezultato įvertinimas; komunikavimas ir bendradarbiavimas grupėse, atliekant užduotis. Pasiekimai ir kompetencijos fiksuojamos varžybų, pratybų protokoluose. Teorinių paskaitų vertinimas yra atliekamas testų pagalba.

 


Mokytojų kvalifikacija

Badmintono ugdymo programos mokytojų kompetencija yra atitinkanti vaikų badmintono mokymo reikalavimus. Treneriai-sporto mokytojai turi Kūno kultūros ir sporto departamento išduotus leidimus dirbti trenerio-sporto mokytojo darbą. Visi mokytojai yra išklausę ne vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą, dalyvavę tarptautinėse konferencijose, įgyję specifinių kompetencijų, kaip bendrauti su mažais vaikais, kaip mokyti juos.

 


Mokytojų kvalifikacija

Badmintono ugdymo programos mokytojų kompetencija yra atitinkanti vaikų badmintono mokymo reikalavimus. Treneriai-sporto mokytojai turi Kūno kultūros ir sporto departamento išduotus leidimus dirbti trenerio-sporto mokytojo darbą. Visi mokytojai yra išklausę ne vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą, dalyvavę tarptautinėse konferencijose, įgyję specifinių kompetencijų, kaip bendrauti su mažais vaikais, kaip mokyti juos.

 


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461