Automodeliavimo būrelio programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Automobilis – viena labiausiai paplitusių mašinų, jį pažįsta ir vaikai, ir paaugliai. Didėja paauglių domėjimasis automobilių technika, daugelis mokinių nori išmokti gaminti ir vairuoti automobilius. Pirmoji mokslo apie automobilius pakopa – veikiančių modelių konstravimas ir gaminimas. Automodeliavimas – viena iš techninės kūrybos sričių, techninė sporto šaka. Būrelyje ne tik gaminami modeliai, bet ir dalyvaujama įvairaus lygio varžybose, ugdomas visuomeninis aktyvumas, kolektyviškumas, draugiškos pagalbos jausmas, noras pritaikyti įgytas žinias, gebėjimusir darbo įgūdžius visuomenės labui. Profesinio veiklinimo užsiėmimai leidžia įgyti mokiniams įvairių gebėjimų, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą, jie orientuojami ateities darbui. Užsiėmimų metu mokiniams suteikiama žinių apie profesijos pasirinkimo galimybes, mokymosi sąlygas ir perspektyvas pagal E. Klimovo „Diferencinio

diagnostinio klausimyno“ darbo objektą „Žmogus – technika“ profesijas. Automodeliavimo, turiningai praleisti laisvalaikį. Tai kūrybiškumo lavinimas bei verslumo gebėjimų ugdymas. Mokinys gebės analizuoti techninę dokumentaciją, vertinti technologijas, pasirinkti įrenginius pagal funkcines jų galimybes, saugaus darbo organizavimą bei atliktų darbų kokybę, mokės bendradarbiauti kursas glaudžiai siejamas su gamtos mokslais: fizika, matematika, psichologija, braižyba, techniniu projektavimu (dizainu). Automodeliavimas – puikus būdas susipažinti su profesijų pasauliu, patikrinti praktinius savo įgūdžiussu pavaldiniais, verslo partneriais, bendrauti su klientais


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Žodinis skatinimas, dalyvavimas renginiuose, varžybose


Mokytojų kvalifikacija

Gražina Nemirienė - aukštasis, vyr. mokytoja, 20 metų darbo stažas automodeliavimo neformaliojo vaikų ugdymo srityje.


Mokytojų kvalifikacija

Gražina Nemirienė - aukštasis, vyr. mokytoja, 20 metų darbo stažas automodeliavimo neformaliojo vaikų ugdymo srityje.


Lankančiųjų amžius: 11–18 m.
Viso vietų: 15