Auk. Stiprėk. Tobulėk.


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37068576331
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta vaikams ir paaugliams (7 – 14 m.), patiriantiems socialinius ar psichologinius sunkumus šeimoje, mokykloje ar draugų tarpe. Dažnai sunkumus išgyvenantys vaikai ar paaugliai nėra motyvuoti dalyvauti jokioje veikloje ar būrelyje. Mūsų tikslas – per santykio kūrimą vaiką įgalinti ir ugdyti. Kaip kuriamas santykis? Vaikui (ir jo tėvams) išreiškiama nuostata, kad mums rūpi vaiko gyvenimas, kad vaikas yra mums svarbus toks, koks yra pats savaime, kad mes stengsimės padaryti dėl vaiko tai, ką galime mūsų kompetencijos ribose. Su vaiku (ir jo tėvais) sudaromas susitarimas veikti kartu dėl vaiko interesų. Santykiui kurti ir palaikyti naudojamos užimtumo priemonės: individuali socialinė pagalba (konsultacijos, informavimas, t), skirtingo pobūdžio grupiniai užsiėmimai (žaidimų, sporto, meno, kulinarijos), patyriminiai žygiai. Per veiklas, kurių metu naudojami neformalaus ugdymo metodai, siekiama ugdyti vaikų socialinius, asmeninius, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo ir pažinimo įgūdžius. Kiekvienas vaikas – kupinas teigiamų išteklių, todėl įtraukiant juos į veiklas atsiremiama ne į tai, ko vaikui trūksta, ar ko jis neturi, bet pasitelkiamos vaiko stiprybės. Pradėjus nuo pozityvumo ir veikiant kartu su vaiku bei tėvais, pasiekiamas geriausias rezultatas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Įvairius sunkumus patiriantiems vaikams didžiausias įvertinimas – pagiriamasis ar palaikomasis žodis. Net ir menkiausios pozityvios smulkmenos vaikų elgesyje, kurios paprastai lieka nepastebėtos, yra svarbios. Todėl programos mokytojai nuolat stebės vaikus ir pagiriamuoju žodžiu juos vertins. Aptariami ne tik asmeniniai, bet ir visos grupės pasiekimai. Pagrindinė priemonė naudojama įsivertinimui – refleksijos po kiekvienos veiklos. Svarbu, kad programos mokytojai nėra vieninteliai ekspertai, galintys vertinti vaikų pasiekimus ir elgesį. Vaikų vaidmuo savęs įsivertinime taip pat labai svarbus. Vaikų pasiekimai visada aptariami su tėvais.

NVŠ programos mokytojai laikysis


Mokytojų kvalifikacija

Karolina Povilaitytė – socialinio darbo bakalauras. 4 metų socialinės darbuotojos ir socialinės pedagogės darbo patirtis su vaikais ir jaunimu: tai neformalus ugdymas per laisvalaikio, po pamokinės veiklos organizavimą, socialinių įgūdžių grupių vedimą, žygių, stovyklų ir ekskursijų organizavimą. Taip pat dirba individualiai su sunkumus patiriančiais vaikais ir jaunuoliais, veda jogos užsiėmimus.


Mokytojų kvalifikacija

Karolina Povilaitytė – socialinio darbo bakalauras. 4 metų socialinės darbuotojos ir socialinės pedagogės darbo patirtis su vaikais ir jaunimu: tai neformalus ugdymas per laisvalaikio, po pamokinės veiklos organizavimą, socialinių įgūdžių grupių vedimą, žygių, stovyklų ir ekskursijų organizavimą. Taip pat dirba individualiai su sunkumus patiriančiais vaikais ir jaunuoliais, veda jogos užsiėmimus.


Lankančiųjų amžius: 7–14 m.
Viso vietų: 15