Auk. Stiprėk. Tobulėk.


Programa galiojo iki: 2017-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37068576331
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programa skirta vaikams ir paaugliams (7 – 14 m.), patiriantiems socialinius ar psichologinius sunkumus šeimoje, mokykloje ar draugų tarpe. Dažnai sunkumus išgyvenantys vaikai ar paaugliai nėra motyvuoti dalyvauti jokioje veikloje ar būrelyje. Mūsų tikslas – per santykio kūrimą vaiką įgalinti ir ugdyti. Kaip kuriamas santykis? Vaikui (ir jo tėvams) išreiškiama nuostata, kad mums rūpi vaiko gyvenimas, kad vaikas yra mums svarbus toks, koks yra pats savaime, kad mes stengsimės padaryti dėl vaiko tai, ką galime mūsų kompetencijos ribose. Su vaiku (ir jo tėvais) sudaromas susitarimas veikti kartu dėl vaiko interesų. Santykiui kurti ir palaikyti naudojamos užimtumo priemonės: individuali socialinė pagalba (konsultacijos, informavimas, t), skirtingo pobūdžio grupiniai užsiėmimai (žaidimų, sporto, meno, kulinarijos), patyriminiai žygiai. Per veiklas, kurių metu naudojami neformalaus ugdymo metodai, siekiama ugdyti vaikų socialinius, asmeninius, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo ir pažinimo įgūdžius. Kiekvienas vaikas – kupinas teigiamų išteklių, todėl įtraukiant juos į veiklas atsiremiama ne į tai, ko vaikui trūksta, ar ko jis neturi, bet pasitelkiamos vaiko stiprybės. Pradėjus nuo pozityvumo ir veikiant kartu su vaiku bei tėvais, pasiekiamas geriausias rezultatas.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.
Viso vietų: 15