Astronomijos būrelio programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Astronomijos ir astrofizikos būrelis skirtas 5–12 klasių mokiniams, kurie nori giliau pažinti pasaulio sandarą ir harmoniją, patenkinti savo smalsumą.

Astronomijos ir astrofizikos būrelyje mokiniai klausosi paskaitų, stebi dangų, susipažįsta su astronomų darbu ir astronominiais prietaisais, atlieka savarankiškus darbus, dalyvauja viktorinose, konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose.

Mokiniai būrelyje įgyja tiriamojo darbo įgūdžių, kuriuos demonstruoja konkursuose, parodose, olimpiadose, tarptautiniuose renginiuose. Užsiėmimų medžiaga dėstoma atsižvelgiant į vaikų sugebėjimus ir įgūdžius. Dirbama individualiai, prisitaikant prie jų darbo tempo ir gebėjimų. Nuo paprastesnių užduočių einama prie sudėtingesnių.

Būrelio nariams rengiamos ekskursijos ir mokomosios ekspedicijos į Molėtų ir kitas astronomijos observatorijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytiniai kviečiami vykti į ekskursijas, dalyvauti ekspedicijose, konkursuose, konferencijose, astronomijos olimpiadoje.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas:

1981 m. Vilniaus universitetas, fizikė, dėstytoja.

    Patirtis ir kvalifikacija:

1981–1982 m. Panevėžio r. Ramygalos vidurinės mokykla, fizikos ir astronomijos mokytoja,

nuo 1983 m. Respublikinė jaunųjų technikų stotis (dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras), metodininkė, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja

35 m. darbo su vaikais patirtis, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė

   Kompetencijos:

komunikacinė ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, tiriamosios veiklos, reflektavimo ir mokymosi mokytis, organizuoti savo mokymąsi individualiai ir grupėje, nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas:

1981 m. Vilniaus universitetas, fizikė, dėstytoja.

    Patirtis ir kvalifikacija:

1981–1982 m. Panevėžio r. Ramygalos vidurinės mokykla, fizikos ir astronomijos mokytoja,

nuo 1983 m. Respublikinė jaunųjų technikų stotis (dabar Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras), metodininkė, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja

35 m. darbo su vaikais patirtis, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė

   Kompetencijos:

komunikacinė ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, tiriamosios veiklos, reflektavimo ir mokymosi mokytis, organizuoti savo mokymąsi individualiai ir grupėje, nuolat tikslingai atnaujinti žinias ir lavinti įgūdžius.


Lankančiųjų amžius: 11–19 m.
Viso vietų: 15