Asmenybės ugdymas teatro raiška


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052728791
Kaina: 10.14 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

    Žirmūnų vaikų ir jaunimo klube teatro studiją lankantys mokiniai teatro priemonėmis (etiudais, psichofizinių pratimų sistema, teatro žaidimais, socialinio teatro formomis ir kt.) lavins bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, scenos kalbos ir judesio įgūdžius, aktorinio meistriškumo pradmenis. Vaikai išsiugdys asmenines, bendrąsias, dalykines kompetencijas, dalyvaus bendruose pasirodymuose, miesto šventėse, stebės spektaklius, tobulės visapusiškai per teatro raišką ir gebės įgytas žinias, įgūdžius pritaikyti asmeniniame gyvenime bei socialinėje aplinkoje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

    Vaikai motyvuojami jaukia kūrybinio darbo aplinka klube, gausia rekvizito ir kostiumų pasiūla, pastoviu spektaklių lankymu, dalyvavimu teatrų festivaliuose (LVJC org. respublikinis teatrinių improvizacijų fest. „Žodžiai“, savivaldybės organizuojamas teatrų fest. „Vaidenis“, prevencinė teatrinių improvizacijų šventė „Melpomenė kviečia“), kasmet organizuojamais Tuskulėnų gimnazijos vaidinimais, kasmetinėmis kūrybinėmis stovyklomis Molėtų rajono Klojimo teatre, baigiamuoju spektakliu ir konferansje vaidmenų atlikimu New York muzikiniame klube – teatre, teatralizuotomis gimtadienių šventėmis, Lietuvos kalendorinių švenčių teminėmis vakaronėmis, draugystės vakarais su kitais meninės raiškos būreliais. Įsivertinimas /vertinimas, pažanga atsiskleidžia parodant sukurtą vaidybinę sceną, spektaklį tėvams, draugams ir viešuose renginiuose, minėtuose festivaliuose, šventėse. Konkretūs įvertinimo akcentai – diplomai, prizai, viešos padėkos, žodiniai pagyrimai, plojimai.


Mokytojų kvalifikacija

Nuo 1997 m. teatro mokytoja-ekspertė, Lietuvos teatro pedagogų asociacijos „Meno formos“ valdybos narė, daugelio straipsnių teatro pedagogikos tema, knygos „Praktinės režisūros abėcėlė“ autorė, turinti didelę kūrybinę ir pedagoginę darbo su vaikais, paaugliais ir jaunimu patirtį. Kasmet sukuria su vaikais įvairių žanrų vaidinimų, sėkmingai dalyvauja miesto ir šalies festivaliuose. Teatro studijos pedagogė turi visas reikiamas asmenines, bendrąsias ir dalykines kompetencijas darbui su vaikais, paaugliais ir jaunimu teatro studijoje.


Mokytojų kvalifikacija

Nuo 1997 m. teatro mokytoja-ekspertė, Lietuvos teatro pedagogų asociacijos „Meno formos“ valdybos narė, daugelio straipsnių teatro pedagogikos tema, knygos „Praktinės režisūros abėcėlė“ autorė, turinti didelę kūrybinę ir pedagoginę darbo su vaikais, paaugliais ir jaunimu patirtį. Kasmet sukuria su vaikais įvairių žanrų vaidinimų, sėkmingai dalyvauja miesto ir šalies festivaliuose. Teatro studijos pedagogė turi visas reikiamas asmenines, bendrąsias ir dalykines kompetencijas darbui su vaikais, paaugliais ir jaunimu teatro studijoje.


Lankančiųjų amžius: 10–19 m.
Viso vietų: 12