Aš – verslininkas.


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052457441
Kaina: 8.11 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta sudaryti sąlygas itin besidomintiems ne tik ekonomika, bet ir  verslu bei        vadyba     mokiniams, išbadyti ir  įsivertinti savo verslumo gebėjimus praktiškai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas yra vienas iš svarbiausių programos  sudedamųjų dalių. Kadangi, siekiu motyvuoti mokinius, kiekvienos pamokos metu kartu su mokiniais apibendriname pamoką bei vertinam ir įsivertinam veiklą. 


Mokytojų kvalifikacija

Alfredas Ribikauskas, aukštasis universitetinis, pedagogo profesija Jūratė Bendoraitytė, aukštasis universitetinis, pedagogo profesija

 


Mokytojų kvalifikacija

Alfredas Ribikauskas, aukštasis universitetinis, pedagogo profesija Jūratė Bendoraitytė, aukštasis universitetinis, pedagogo profesija

 


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 173