Architektūrinės kūrybos būrelis


Programa galiojo iki: 2022-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Techninė kūryba
Telefonas: 861880420
Kaina: 52.50 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 37.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Architektūrinė kompozicija, jungianti savyje tūrius bei erdves, yra neatsiejama žmonių gyvenimo dalis. Kurdami kompozicijas, moksleiviai užsiėmimų metu išnaudoja savo pojūčius, logiką, valią įgyvendinti sumanymus. Gilinasi į žmonių gebėjimą vertinti proporcijas, ritmiką, supančią erdvę. Architektūrinė kūryba, reikalaujanti balanso tarp jausmingumo, logikos ir organizuotumo, leidžia geriau pažinti save, sustiprinti neišnaudotas savo asmenybės puses.Piešimo pamokose lavinamas gebėjimas piešti eskiziškai, skirtingo tono linijomis, štrichuojant. Kursus lankantys moksleiviai per piešimo pamokas mokomi suprasti ir piešiant pavaizduoti perspektyvoje erdvines geometrines formas, jas tinkamai įkomponuoti lape.Architektūrinės kompozicijos pamokose moksleiviai supažindinami su pagrindiniais kompoziciniais principais, komponavimo priemonėmis. Didelis dėmesys skiriamas proporcijoms, visumos balansui. Lavinamas asociatyvus mąstymas. Aptariamos ir darbuose panaudojamos komponavimo priemonės, kurias žmogus išmoko instinktyviai suvokti ir į jas reaguoti per tūkstančius metų. Atskleidžiami komponavimo panašumui muzikoje, architektūroje bei tapyboje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Darbai vertinami individualiai, pagal suteiktų žinių suvokimą, atliktas užduotis, parodytą iniciatyvą. Vaikų savarankiškai atliktų užduočių rezultatai aptariami bendrai, viešai įvertinama pasiekta pažanga. Aptariamas jų sukurtų objektų emocinis, meninis poveikis auditorijai. Vaikai išsako savo abejones ar susižavėjimą padarytais darbais. Nuomonė aptariama diskusijose. Sudalyvavę programje ir gerai pasirodę vaikai gauna baigimo pažymėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Programos rengėjas ir vykdytojas Gediminas Navickas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą architektūros srityje. Nuo 2005 metų darbo Meninio ugdymo centre ir Jaunųjų architektų ir dizainerių mokykloje prie VGTU Architektūros fakulteto, kur moksleiviai mokomi architektūrinės kompozicijos pagrindų vienų ir dvejų metų trukmės mokymuose. Nuo 2009 m. savo mokymams rengė VGTU tvirtinamas programas, pagal kurias vyresniųjų klasių moksleiviai mokomi akademinio piešimo, architektūrinės kompozicijos pagrindų. Mokyklos mokytojai yra dirbę J. Vienožinskio dailės mokykloje, Nacionalinėje MK Čiurlionio menų mokykloje.


Mokytojų kvalifikacija

Programos rengėjas ir vykdytojas Gediminas Navickas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą architektūros srityje. Nuo 2005 metų darbo Meninio ugdymo centre ir Jaunųjų architektų ir dizainerių mokykloje prie VGTU Architektūros fakulteto, kur moksleiviai mokomi architektūrinės kompozicijos pagrindų vienų ir dvejų metų trukmės mokymuose. Nuo 2009 m. savo mokymams rengė VGTU tvirtinamas programas, pagal kurias vyresniųjų klasių moksleiviai mokomi akademinio piešimo, architektūrinės kompozicijos pagrindų. Mokyklos mokytojai yra dirbę J. Vienožinskio dailės mokykloje, Nacionalinėje MK Čiurlionio menų mokykloje.


Lektorius: Gediminas Navickas
Lankančiųjų amžius: 15–18 m.
Viso vietų: 20
Laisvų vietų: 20