Aplinkotyros būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos pagrindas – gilesnis mokinių supažindinimas su mokslo raidos istorija, šiuolaikine visatos samprata, reiškiniais vykstančiais gyvoje ir negyvoje gamtoje. Daug dėmesio skiriama žmogaus vaidmeniui gamtoje ir visuomenėje. Užsiėmimuose mokiniams bus žadinamas atsakomybės jausmas, diegiamas priežasties-pasekmės supratimas. Mokiniai atliks praktinius, eksperimentinius, meninius darbus, kuriuos pristatys konkursuose, parodose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Organizuotose parodose, konkursuose, viktorinose, būrelio nariai skatinami pagyrimo ir laureato raštais, nominacijomis, apdovanojami I-III vietų laimėtojai, organizuojamos ekskursijos, viešinama žiniasklaidoje.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja-metodininkė, 41 m. darbo patirtis


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja-metodininkė, 41 m. darbo patirtis


Lankančiųjų amžius: 9–11 m.
Viso vietų: 15