Aplinkosaugos mokymo progra


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija
Telefonas: +37052343944
El. pastas: rastine@vismc.lt
Kaina: 4.34 € mėnesiui
Programa neakredituota

Ši mokymo programa orientuota į vaikų ekologinį, aplinkosauginį ugdymą.

Galimų ekologinių pavojų suvokimą, žmonių tinkamą (ir netinkamą) elgesį gamtinių išteklių tausojimo atžvilgiu. Formuojami vartojimo kultūros ir pilietiškumo ugdymo pagrindai, tinkamas požiūris į save ir supančią aplinką.

TIKSLAS. Teikti žinių ir įgūdžių kuriant vaiko asmenybei reikalingų vertybių sistemą, padedančią saugoti mus supančią aplinką ir gamtos išteklius.

UŽDAVINIAI: Mokyti vaikus suvokti ir vertinti svarbiausias aplinkosaugos ir ekologijos problemas; Mokyti vartojimo kultūros ir pilietiškumo.

PROGRAMOS REIKALINGUMAS: Baigę programą vaikai gebės naudotis įgytomis žiniomis ir jas taikys praktinėje veikloje, įgis vertybines nuostatas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Atliekami programos žinių įvertinimai, apibendrinimai.


Lankančiųjų amžius: 4–12 m.
Viso vietų: 20