Animacijos studijos programa


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: (8 5) 2332550
Programa akredituota

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos animacijos studijos programa skirta supažindinti mokinius su pagrindiniais animacijos principais. Svarbiausias dėmesys skiriamas animacijos technikai ir išraiškai, todėl didžiąją dalį pamokų dalį sudaro praktinės užduotys. Programos pabaigoje mokomasi dirbti kompiuterinėmis programomis, išmokstama pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Visos užduotys iki kompiuterinės programos pradmenų atliekamos pieštine, aplikacijos ir stop-kadro technikomis. Animacijos pamokų tikslas - suteikti pakankamai žinių ir įgūdžių, kad mokiniai turėtų galimybę toliau domėtis ir mokytis savarankiškai, ar turėtų tvirtą pagrindą, nusprendę tęsti animacijos žinių gilinimą aukštesnės pakopos studijose.


Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461