Animacijos mokykla


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Technologijos, Medijos
Telefonas: (8 5) 234 1524
El. pastas: info@vtdko.lt
Programa neakredituota

Programa skirta ne tik susipažinimui su animacijos meno kūrimo ir technologijų procesais bet ir gilesniam jų pažinimui. Moksleiviai susipažins su skirtingomis animacijos filmavimo  (fotografavimo) technikomis (plokščių marionečių, pieštinės animacijos, lėlinės animacijos, smėlio, tapybinės animacijos, pikselizacijos, objektų animacijos, kompiuterinės 2D animacijos).

Moksleiviai giliau pažins animacijos meno gimimo ir raidos istorinius etapus, susipažins su iškiliausių pasaulinės animacijos kūrėjų etapiniais darbais, įgis žinių apie lietuvių animacijos kūrėjų darbus, sužinos apie pagrindines animacijos profesijas: scenaristus, režisierius, filmo dailininkus, dailininkus animatorius, operatorius, kompiuterio dizainerius, muzikos autorius, garso režisierius, montuotojus. Praktinių užsiėmimų metu moksleiviai sukurs savo autorinio filmo scenarijų, personažus, fonus (peizažus ir interjerą), nupieš (sukurs) animaciją, nufilmuos ir (su mokytojo pagalba) sumontuos savo filmą. Taip pat dirbdami bendroje komandoje visi mokiniai sukurs visos grupės animacinį filmą, taip įgydami ir komandinio darbo įgūdžių.

Programos metu skatinami bendradarbiavimo ir darbo grupėse sugebėjimai, plėtojami meniniai įgūdžiai ir ugdomas kūrybiškumas.

Moksleiviai galės ir toliau taikyti šias žinias bei gebėjimus tolimesniuose kūrybiniuose projektuose bei pasirinkdami profesiją.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Filmų atranka, siuntimas ir rodymas konkursinėse festivalių programose.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis su animacijos būrelių dalyviais nuo 1979 metų.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis su animacijos būrelių dalyviais nuo 1979 metų.


Lankančiųjų amžius: 8–20 m.
Viso vietų: 15