Anglų kalbos sudija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 864612207
Adresas: Ukmergės g. 220, Vilnius
Kaina: 12.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 6-13 m. vaikams (skirstomi į grupes pagal amžių 6-8 m. 9-13 m.). Šiuolaikinėje visuomenėje kalbos žinojimas yra labai svarbus, todėl per natūralią komunikacinio pobūdžio aplinką sudaromos sąlygos mokiniams aktyviai, savarankiškai ir su mokytojo pagalba išsiugdyti elementarią užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją, įgalinti mokinius elementariai vartoti užsienio kalbą atliekant įvairias veiklas realaus gyvenimo situacijose bei įvairiuose kontekstuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai pažins kitos tautos kultūrą, įsisavinę šį kursą, mokiniai gebės vartoti anglų kalbą taip, kad dažniausiai pasitaikančiose situacijose patenkintų savo komunikacijos reikmes.


Mokytojų kvalifikacija

2009 m. Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas, suteikta anglų kalbos mokytojos kvalifikacija. 2014 m. Lietuvos edukologijos universitete įgytas anglų kalbos filologijos magistro laipsnis, vyresniojo mokytojos kvalifikacija.


Mokytojų kvalifikacija

2009 m. Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas, suteikta anglų kalbos mokytojos kvalifikacija. 2014 m. Lietuvos edukologijos universitete įgytas anglų kalbos filologijos magistro laipsnis, vyresniojo mokytojos kvalifikacija.


Lektorius: Ingrida Staugaitė
Lankančiųjų amžius: 6–13 m.