Anglų kalbos studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta vaikams ir paaugliams mokytis šnekamosios anglų kalbos. Kalbos mokysimės 3 lygiais, atsižvelgiant į vaikų amžių ir mokykloje įgytas žinias. Tokiu principu suformuotose grupėse  skirtingais sudėtingumo lygiais mokysimės bendrauti tomis pačiomis kasdieniniame gyvenime dažniausiai pasitaikančiomis temomis (prisistatymas, šeima, namai, draugai, mokykla, šventės, drabužiai, profesijos, pomėgiai, išvaizda, maistas, orai ir kt.) bei vaikams aktualia ir jų pačių siūloma tematika. Kalbos taip pat mokysimės žaisdami, improvizuodami ir įgyvendindami mini projektus netradicinėse erdvėse – viešajame transporte, prekybos centre, miesto skvere ir pan. Užsiėmimų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas  tolerantiškos ir pasitikėjimą skatinančios aplinkos kūrimui, kuri padėtų programos dalyviams atsiskleisti, linksmai,  drąsiai ir kūrybiškai komunikuoti anglų kalba, neakcentuojant savo dėmesio į pasitaikančias klaidas. Svarbiausios jų bus trumpai  aptariamos užsiėmimo pabaigoje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nelyginant dalyvių vienų su kitais pažanga bus skatinama žodiniu pagyrimu. Reflektuodami kiekvieno užsiėmimo pabaigoje programos dalyviai įvertins ugdymo procesą ir jo metu savo paties įgytas kompetencijas.


Mokytojų kvalifikacija

Baigė Chernivtsi Yuriy Fedkovych universitete (Ukraina), įgijo anglų filologijos magistro laipsnį, vėliau  taip pat įgijo anglų filologijos magistro laipsnį Lietuvos edukologijos universitete. Turi darbo patirties neformaliojo ugdymo srityje.


Mokytojų kvalifikacija

Baigė Chernivtsi Yuriy Fedkovych universitete (Ukraina), įgijo anglų filologijos magistro laipsnį, vėliau  taip pat įgijo anglų filologijos magistro laipsnį Lietuvos edukologijos universitete. Turi darbo patirties neformaliojo ugdymo srityje.


Lankančiųjų amžius: 6–13 m.
Viso vietų: 60