„Anglų kalbos šalyje“ 15-19 m. moksleiviai (Vilnius)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37062026446
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Šie užsiėmimai labiausiai bus orientuoti į šnekamąją anglų kalbą, tad daugiausia bus praktinių užsiėmimų, kurių metu moksleiviai ne tik bendraus tarpusavy, taip tobulindami socialinius įgūdžius, bet ir ves diskusijas, analizuos įvairias temas, žais įvairius angliškus žaidimus, kas lavins jų kritinį mąstymą, plės pasaulėžiūrą bei skatins pilietiškumą. Visi šie naujai įgyti įgūdžiai bus vertingi ne tik užsienio, gimtojoje kalboje, bet taip pat itin vertingi ir kituose dalykuose, ypač socialinėje erdvėje. Moksleiviai daug sužinos ir apie kitas šalis bei gaus vertingos ir įdomios informacijos bei ras naujų draugų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažangos vertinimas bus neformalus, jis vyks per vaikų stebėjimą, analizavimą bei komentavimą. Vaikai gaus savianalizės lenteles, kur įrašys kiekvieno užsiėmimo temą ir parašys sau įvertinimą bei trumpą komentarą apie temos suvokimą.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis filologinis su įgyta mokytojo kvalifikacija.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis filologinis su įgyta mokytojo kvalifikacija.


Lektorius: Margarita Keraitė
Lankančiųjų amžius: 15–19 m.