Anglų kalbos programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: (8 5) 2569100
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Anglų kalbos užsiėmimų metu įvairaus amžiaus vaikai daugiausia dėmesio skiria šnekamajai kalbai, diskusijoms. Rašomi rašinėliai įvairiomis temomis, ugdomas moksleivių kūrybiškumas.  Kalba – pagrindinis bendravimo variklis. Mokėdamas ją, gali laisvai bendrauti, skaityti užsienio literatūrą, mokytis ar dirbti svetur. Plėtojama kultūrinė savimonė, kitų kultūrų, gyvensenos supratimas. Skatinamas noras dalyvauti tarptautiniuose projektuose, konkursuose. Moksleiviai aktyviai dalyvauja Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro bendroje veikloje, šventėse, ekskursijose ir kituose renginiuose.

Daugiau informacijos www.vmkmc.lt arba facebook paskyroje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras


Lankančiųjų amžius: 7–19 m.