Anglų kalbos būrelis ,,Kalbutis"


Programa galiojo iki: 0000-00-00
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37063034377
Programa akredituota

   

Anglų kalbos pamokėlės 4-8 m. vaikams.

Programos tikslas - suformuoti kuo tvirtesnius anglų kalbos klausymo ir kalbėjimo pagrindus tolimesniam kalbų mokymuisi mokykloje, ugdymo metu sudominant kita kalba, kultūra, įtraukiant ir motyvuojant vaikus, tobulinant jų dalykines žinias, bei individualius gebėjimus.

  • Programa ir atliekamos užduotys pritaikomos ir koreguojamos atsižvelgiant į vaikų amžių/gebėjimus.
  • Naudojamas interaktyvus vadovėlis, veikiantis su „SMART board“ arba projektoriumi.
  • Atrinkta daug efektyviausių edukacinių priemonių ir taikomi labiausiai pasitvirtinę metodai.
  • Kiekvieną pamoką visi vaikai paklausiami, pakalbinami, pakviečiami atlikti užduotis.
  • Viskas pateikiama taip, kad nemokantis rašyti ir skaityti vaikas jas gebėtų atlikti savarankiškai. 

Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnis, vyr. auklėtojo kvalifikacija ir aukštasis koleginis, mokytojo kvalifikacija, specializacija - užsienio klbos (anglų) pedagogika.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnis, vyr. auklėtojo kvalifikacija ir aukštasis koleginis, mokytojo kvalifikacija, specializacija - užsienio klbos (anglų) pedagogika.


Lektorius: Inga Totorienė
Lankančiųjų amžius: 4–8 m.