Anglų kalbos būrelis


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 868658086
Kaina: 11.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Anglų kalbos būrelis skirtas gilinti vaikų anglų kalbos žinias pasitelkiant įvairias priemones, skatinti vaikų kūrybiškumą, domėjimąsi užsienio kalbomis, gilinti jau turimas žinias.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vertinimas ir įsivertinimas bus atliekamas įvykdžius tam tikras kartojimo ar projektų užduotis, stebimas asmeninis vaiko pasiekimo lygis.


Mokytojų kvalifikacija

2002 m., anglų filologijos magistro laipsnis. 1997 m., anglų kalbos ir anglų kalbos mokymo magistras.


Mokytojų kvalifikacija

2002 m., anglų filologijos magistro laipsnis. 1997 m., anglų kalbos ir anglų kalbos mokymo magistras.


Lankančiųjų amžius: 8–14 m.
Viso vietų: 12