Anglų kalbos būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 868658086
Kaina: 8.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo tikslas - išsiugdyti elementarią užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją, suteikiančią galimybę vartoti kalbą numatytomis programos temomis; ugdytis atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją ir kūrybingumą. Mokiniai gebės suprasti gyvą ar įrašytą bendrinę kalbą programos temomis, kai kalbama normaliu tempu, suprasti nesudėtingų trumpų pasakojimų ir aprašymų pagrindinę informaciją, kalbėti monologu ir bendrauti su pašnekovu programos temomis ir situacijomis, bendrauti raštu programos temomis ir pagal pateiktas situacijas, taikyti tinkamas strategijas klausant, skaitant, kalbant bei rašant. Mes siekiame, kad mokiniai suprastų ir bendrautų nauja kalba, lygintų ją su gimtąją, ugdytųsi teigiamas kalbų mokymosi nuostatas, suvoktų užsienio kalbą kaip sociokultūrinės tikrovės dalį ir tarpkultūrinio bendravimo priemonę, susiformuotų pagrindus tolesniam kalbos mokymuisi.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiant žinių patikrinimus, vertinant asmeninę pažangą, pastangas.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.
Viso vietų: 12