Anglų kalbos būrelis


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052728791
Kaina: 10.14 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis vaikai susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai mokysis prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę filmus, animaciją, atliks kūrybines užduotis, mokysis viešo kalbėjimo, darys projektinius darbus. Vaikai tobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdys socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Užsiėmimų metu bus naudojamos naujausios, pažangios metodikos, vaikai skatinami nebijoti reikšti savo nuomonę, kuriama draugiška aplinka, skatinamas vaikų bendradarbiavimas, vaikai dalyvaus viktorinose.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja yra baigusi Vilniaus pedagoginis universitete anglų filologiją bakalauro laipsniu, įgijusi anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją. Nuolat dalyvauja seminaruose, skirtuose užsienio kalbos mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

Turi 8 metų pedagoginę patirtį švietimo įstaigose.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja yra baigusi Vilniaus pedagoginis universitete anglų filologiją bakalauro laipsniu, įgijusi anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją. Nuolat dalyvauja seminaruose, skirtuose užsienio kalbos mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

Turi 8 metų pedagoginę patirtį švietimo įstaigose.


Lankančiųjų amžius: 7–9 m.
Viso vietų: 12