Anglų kalbos būrelis 1-2 klasių vaikams.


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052728791
Kaina: 10.14 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.14 € mėnesiui
Programa neakredituota

Anglų kalbos būrelio programa skirta pirmų ir antrų klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis jie susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis, mokysis viešo kalbėjimo, darys projektinius darbus. Vaikai patobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdysis socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių, patobulins savo žodyną.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Užsiėmimų metu bus naudojamos naujausios pažangios metodikos, vaikai skatinami nebijoti reikšti savo nuomonę, kuriama draugiška aplinka, skatinamas vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas. Bus naudojamas „Šviesoforo“ metodas grįžtamajam ryšiui gauti, naudojamas formuojamasis vertinimas, vaikai vertins save ir vienas kitą, dalyvaus viktorinose ir vertins savo gebėjimus


Mokytojų kvalifikacija

Nida Chadzevičienė yra baigusi Vilniaus universitete anglų kalbos studijas, įgijusi anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją, taip pat turi anglų kalbos vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. N.Chadzevičienė yra išklausiusi 80 val. kursus „Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas“, nuolat dalyvauja seminaruose, skirtuose užsienio kalbos mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Būrelio vadovė turi 21 metų pedagoginę patirtį švietimo įstaigose.


Mokytojų kvalifikacija

Nida Chadzevičienė yra baigusi Vilniaus universitete anglų kalbos studijas, įgijusi anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją, taip pat turi anglų kalbos vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. N.Chadzevičienė yra išklausiusi 80 val. kursus „Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas“, nuolat dalyvauja seminaruose, skirtuose užsienio kalbos mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Būrelio vadovė turi 21 metų pedagoginę patirtį švietimo įstaigose.


Lankančiųjų amžius: 6–9 m.
Viso vietų: 12