Anglų kalba


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 32.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 17.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Anglų kalbos būrelio veikloje vaikai įgyja įvairių žodžių ir frazių bagažą kalbėti tam tikromis temomis, esant tam tikroms situacijoms. Gebama vartoti minimalų paprastų gramatinių struktūrų ir sakinio modelių skaičių pagal išmoktą medžiagą. Gebama taisyklingai tarti išmoktus žodžius ir frazes, naudojant juos pagal paskirtį. Skaitant gebama suprasti informaciją paprastuose, kasdieniniuose tekstuose, skelbimuose, reklamose, valgiaraščiuose, tvarkaraščiuose ir t.t. Gebama suprasti ir parašyti paprastus asmeninius laiškus, žinutes, pastabas ir t.t. Gebama kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, pasakyti keletą frazių apie save,savo šeimą, kitus žmones, gyvenimo sąlygas. Kūrybiniai projektai skatina vaikų motyvaciją mokytis, pasitikėti savimi ir savo žiniomis ir prisiimti atsakomybę už save bei kitus, pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai bus skatinami dalyvauti ir siekti savo pažangos per objektyvų pedagogo kiekvieno vaiko pokyčio vertinimą bei pačio vaiko įsivertinimą kiekvieną mėnesį, naudojant neformalų įdomų savęs vertinimo metodą „The Ladder“/“Kopėčios“/, sukurtą šios programos vykdytojos ir aprobuotą tarptautiniame projekte Europos kalbų institute Grace 2011 m. Veiklos metu yra vertinamos žinios ir 10 balų sistema, kad vaikai galėtų sulyginti savo vertinimą formalioje ir neformalioje mokymo įstaigoje. Taip pat svarbi yra vaikų ir jų tėvų refleksija. Sėkmingai baigusiems programą vaikams bus išduodami pažymėjimai, paliudijantys ugdytas kompetencijas ir mokymosi pasiekimus.


Mokytojų kvalifikacija

Birutė Pernaravičiūtė - Aukštasis universitetinis išsilavinimas, biomedicinos mokslų daktarė, dėstytoja-pedagogė, neformalaus švietimo konsultantė, akredituota pradinio ugdymo sklaidos lektorė, Lietuvos anglų kalbos mokytojų /LAKMA/ asociacijos narė, Primary English Special Group /PESIG/ narė, respublikinių ir tarptautinių projektų dalyvė bei vertintoja, turinti 20 metų pedagoginio darbo patirtį formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose.


Mokytojų kvalifikacija

Birutė Pernaravičiūtė - Aukštasis universitetinis išsilavinimas, biomedicinos mokslų daktarė, dėstytoja-pedagogė, neformalaus švietimo konsultantė, akredituota pradinio ugdymo sklaidos lektorė, Lietuvos anglų kalbos mokytojų /LAKMA/ asociacijos narė, Primary English Special Group /PESIG/ narė, respublikinių ir tarptautinių projektų dalyvė bei vertintoja, turinti 20 metų pedagoginio darbo patirtį formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 90