Anglų kalba


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 32.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 17.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Anglų kalbos būrelio veikloje vaikai įgyja įvairių žodžių ir frazių bagažą kalbėti tam tikromis temomis, esant tam tikroms situacijoms. Gebama vartoti minimalų paprastų gramatinių struktūrų ir sakinio modelių skaičių pagal išmoktą medžiagą. Gebama taisyklingai tarti išmoktus žodžius ir frazes, naudojant juos pagal paskirtį. Skaitant gebama suprasti informaciją paprastuose, kasdieniniuose tekstuose, skelbimuose, reklamose, valgiaraščiuose, tvarkaraščiuose ir t.t. Gebama suprasti ir parašyti paprastus asmeninius laiškus, žinutes, pastabas ir t.t. Gebama kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, pasakyti keletą frazių apie save,savo šeimą, kitus žmones, gyvenimo sąlygas. Kūrybiniai projektai skatina vaikų motyvaciją mokytis, pasitikėti savimi ir savo žiniomis ir prisiimti atsakomybę už save bei kitus, pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai anglų kalbos mokymo programoje atlieka pagrindinį vaidmenį, nes jie siekia išmokti kitą kalbą,naudojant juos motyvuojančius metodus bei priemones. Būrelyje suteikiamos visos galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai per kūrybines užduotis bei bendrus projektinius darbus. Užsiėmimų metu daug dėmesio skiriama simuliuotoms kasdienybės situacijoms, kurių metu vaikai turi pratiškai panaudoti anglų kalbos žinias ir įgūdžius bendraujant, sprendžiant problemas.

Vaikų kūrybiškumas padeda vaikams geriau įsisavinti naują informaciją, gebėti ją perteikti kita kalba. Ypač skatinama komandinė veikla, taip išvengiant vaikų  tarpusavio patyčių.

Vaikai skatinami kritiškai įsivertinti savo žinias, pasisakyti kas jiems yra neaišku ar trukdo įgyvendinti jų lūkesčius. Mokytojas atsižvelgdamas į jų pastabas, koreguoja mokymosi turinį ir metodus, nes visų dalyvių tikslas – būti išgirstiems ir deramai įvertintiems, kas skatina vaikų pasitikėjimą savimi ir savo žiniomis – tai atitinka ir  anglų kalbos mokymo programos pavadinimą  „I CAN“ – „Aš galiu“.


Mokytojų kvalifikacija

Birutė Pernaravičiūtė - Aukštasis universitetinis išsilavinimas, biomedicinos mokslų daktarė, dėstytoja-pedagogė, neformalaus švietimo konsultantė, akredituota pradinio ugdymo sklaidos lektorė, Lietuvos anglų kalbos mokytojų /LAKMA/ asociacijos narė, Primary English Special Group /PESIG/ narė, respublikinių ir tarptautinių projektų dalyvė bei vertintoja, turinti 20 metų pedagoginio darbo patirtį formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose.


Mokytojų kvalifikacija

Birutė Pernaravičiūtė - Aukštasis universitetinis išsilavinimas, biomedicinos mokslų daktarė, dėstytoja-pedagogė, neformalaus švietimo konsultantė, akredituota pradinio ugdymo sklaidos lektorė, Lietuvos anglų kalbos mokytojų /LAKMA/ asociacijos narė, Primary English Special Group /PESIG/ narė, respublikinių ir tarptautinių projektų dalyvė bei vertintoja, turinti 20 metų pedagoginio darbo patirtį formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 120