Anglų kalba


Programa galiojo iki: 2023-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 8 5 2673692
Adresas: Karklėnų g.13, Vilnius, J. Kupalos g. 8
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Anglų kalbos būrelyje mokiniai įgs anglų kalbos gebėjimų, reikalingų sklandžiai reikšti mintis, užmegzti ryšį, palaikyti pokalbį, susipažins su esminėmis kalbos struktūromis, susiformuos kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir klausymo įgūdžius, supras ir valdys informaciją anglų kalba.

Mokytoja teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins jų kūrybiškumą. Ugdymo procese bus sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, kuriamos teigiamos emocijos. Būrelio vadovas aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktas užduotis ir pasiektą rezultatą.

Veiklos metodai bus prieinami visiems pagal amažių . Ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į vaikų galimybes, poreikius ir pasiekimus. Mokiniai įgis anglų kalbos gebėjimų, reikalingų sklandžiai reikšti mintims, užmegzti ryšį, palaikyti pokalbį, susipažins su esminėmis kalbos struktūromis, susiformuos kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir klausymo įgūdžius, supras ir valdys informaciją anglų kalba.


Lektorius: Ilona Suchovej
Lankančiųjų amžius: 8–18 m.
Viso vietų: 42
Lektorius: Ilona Suchovej
Lankančiųjų amžius: 8–12 m.
Viso vietų: 12
Laisvų vietų: 4