Anglų kalba


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 852443773
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos uždaviniai:

  1. Išmokyti anglų kalbos pagrindų.
  2. Gebėti komunikuoti užsienio kalba.

 

Veiklos priemonės:

  1. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai;
  2. Darbas su vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis.
  3. Diskusijos
  4. Žaidimai
  5. Meniniai renginiai.

 

Laukiami rezultatai:

  1. Įgyti kalbiniai gebėjimai suteiks vaikams galimybes aiškiai formuoti ir sklandžiai reikšti mintis rišliais trumpais sakiniais anglų kalba, nesivaržant užmegzti ryšį ir palaikyti pokalbį, atrasti naujus draugus, patirti, kad bendravimas užsienio kalba gali būti malonus ir džiaugsmingas.
  2. Programos dalyviai susipažins su esminėmis anglų kalbos struktūromis, susiformuos jų kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo pagrindiniai gebėjimai.

Vaikai bręs, kaip asmenybės, gebės sėkmingai bendrauti, mokytis, veikti įvairiuose socialiniuose ir kultūrinėse situacijose, pasitikės savimi, supras ir valdys informaciją anglų kalba.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius. Programos pradžioje vaikai, atskleis savo norus, siekius tobulėti. Bus vaizdiniu pavidalu įamžinti vaikų darbai. Programos pabaigoje bus šventė, kuri vainikuos jų naujus įgūdžius, pasiekimus.


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.
Viso vietų: 30