„Angliškai kalbu laisvai: Taip!“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052120291
El. pastas: kalba@vikc.lt
Kaina: 48.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 33.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Kadangi kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą klausytojui, šeštadienio akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 1 – 2 klasių gimnazistams „Speak English Fluently: Yes!“ ugdys jaunųjų  kalbėtojų gebėjimus ne tik perteikti informaciją anglų kalba sklandžiai, bet ir gebėjimą suteikti klausytojui pasitenkinimą, kad sužinota kažkas naujo, kad į problemą, apie kurią kalbama, galima pažiūrėti kitaip. Raiškus tarimas, vaizdingas žodynas, prasmingas turinys ir viešojo kalbėjimo etika – neatsiejami nepamirštamo pristatymo elementai, kurių dalyviai mokysis atlikdami praktines užduotis, diskutuodami, debatuodami, rengdami teminius  pristatymus, dalyvaudami patyriminėse žaidimų veiklose. Baigę šią programą, dalyviai praplės žodyną įvairiomis temomis, gebės struktūriškai išsakyti savo nuomonę tam tikra tema, vartodami turtingą ir gramatiškai taisyklingą žodyną, išsamiai pasikeisti informacija su pašnekovu, tinkamai pateikti argumentus ir jų pavyzdžius. Ši programa suteiks daugiau pasitikėjimo savimi  būsimoje asmeninėje, akademinėje, profesinėje veikloje, suteiks viešojo kalbėjimo įgūdžių, kurių prireiks darbo pokalbiuose, susirinkimuose, viešuosiuose renginiuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Įsivertinimui bus naudojami įsivertinimo metodai:

Nebaigti sakiniai

Klausimai refleksijai

Saldžioji refleksija

Mokymosi dienoraštis

Voratinklis, Žvaigždė

Gebėjimų įsivertinimo kreivė

Grupės darbo į(si)vertinimas

Pyrago dalijimas

Struktūruoti klausimai

Kompetencijų įsivertinimo lentelė

Kitų grupių vertinimas

Vertinimas spalvotais lapeliais

Vertinimas pagal kriterijus

Balsavimas skaitmeninėmis technologijomis

Darbų parodos patalpose

Savo darbo publikacija internete

Visi vaikai bus skatinami rašyti savo poreikių ir padarytos pažangos dienoraštį, norintys galės įrašyti savo pristatymus, prezentacijas, kalbas, kurias galės publikuoti internete, pvz., Youtube kanale. Dirbant grupėmis, vaikai turės savo rolę, kuri suteiks atsakomybę už tam tikrą darbo dalį. Kadangi grupės bus skatinamos vertinti kitų darbą, tai suteiks motyvacijos vaikui siekti pažangos taip pat.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai įgyję aukštąjį išsilavinimą, kvalifikuoti anglų k. mokytojai, turintys  ilgametės patirties dirbant su moksleiviais


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai įgyję aukštąjį išsilavinimą, kvalifikuoti anglų k. mokytojai, turintys  ilgametės patirties dirbant su moksleiviais


Lankančiųjų amžius: 15–17 m.
Viso vietų: 10