Android programėlių kūrimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija
Telefonas: 861880420
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Į užsiėmimus kviečiame 7-12 klasių mokinius, besidominčius Android programėlių kūrimu. Užsiėmimų metu aiškinsimės Android operacinės sistemos veikimo principus, nagrinėsime, kaip išnaudoti išmaniųjų telefonų ir kitų mobiliųjų įrenginių aparatinę įrangą, susipažinsime su Android programėlių kūrimo pagrindais, kursime nesudėtingas Android programėles. Įgytos žinios ir darbo įgūdžiai padės pagrįstai pasirinkti tolimesnio mokymosi ir profesinės veiklos sritį.Dalyviai sėkmingai baigę programą, gaus baigimo pažymėjimus


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokinių vertinimas atliekamas individualiai pagal jų suinteresuotumą ir mokymosi eigą bei daromą asmeninę pažangą. Dėstytojo padedami mokiniai atlieka praktines užduotis remdamiesi užsiėmimų metu suteikta ir internete rasta teorine informacija. Dėstytojas kiekvieno užsiėmimo metu atsako į iškilusius klausimus ir padeda susidoroti su kilusiomis problemomis. Mokiniai gali vizualiai palyginti savo darbus ir pasiektus rezultatus, aiškiai matomas kūrybinis procesas. Programos pabaigoje viešame renginyje mokiniai pristato savo atliktus darbus, įvertinami pasiekti rezultatai, aptariamos sukurtų programėlių tolimesnio vystymo galimybės, o tinkamai programą baigę mokiniai gauna jos baigimo pažymėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas (2013 m. VGTU Elektronikos fakultetas, daktaras). Pedagoginis stažas  nuo 2009 m. Per šiuo metus buvo dėstomi dalykai susiję su Elektronikos ir elektros inžinerijos, bei su Informatikos inžinerijos kryptimis. Pedagoninės stažuotės pagal ERASMUS programą Lenkijoje

NVŠ stažas nuo 2017 m.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas (2013 m. VGTU Elektronikos fakultetas, daktaras). Pedagoginis stažas  nuo 2009 m. Per šiuo metus buvo dėstomi dalykai susiję su Elektronikos ir elektros inžinerijos, bei su Informatikos inžinerijos kryptimis. Pedagoninės stažuotės pagal ERASMUS programą Lenkijoje

NVŠ stažas nuo 2017 m.


Lektorius: Andrius Katkevičius
Lankančiųjų amžius: 14–18 m.
Viso vietų: 20
Laisvų vietų: 20